Forebyggelse

Topdanmark giver kunderne økonomisk sikkerhed gennem vores forsikrings- og pensionsprodukter – fx ved tyveri, brand, ulykke, sygdom og alderdom. Men skader har ofte en langt større konsekvens end blot den økonomiske – både for den enkelte kunde, for Topdanmark og for samfundet som helhed. Derfor arbejder vi med forebyggelse. 

Kundeperspektivet 

Topdanmarks arbejde med forebyggelse kan gavne kunderne i mange situationer – fx:

  • Klimatilpasning. Vi bidrager til at forebygge skybrudsskader på private hjem og erhvervsbygninger.
  • Personskader og sygdom. Vi bidrager til at forebygge sygdomme, skader og ulykker, hvad enten det er i fritiden eller på arbejdspladsen. Hvis skaden er sket, bidrager vi til at begrænse konsekvensen af skaden, så kunden kan forblive på arbejdsmarkedet. 
  • Storbrande. Storbrande er en reel trussel mod driften i såvel erhvervsvirksomheder som landbrug. Vi bidrager til at forebygge brande, holde driften i gang og holde mennesker og dyr fri for skader.
  • Tyveri og IT-kriminalitet. Vi bidrager til, at kunder kan føle sig sikre i deres eget hjem, og at virksomhedsejere kan undgå produktionsstop på grund af tyveri og hærværk, inklusive hackerangreb.

Samfundsperspektivet

For samfundet betyder Topdanmarks arbejde med forebyggelse en forskel, fordi det bidrager til at:

  • Løse de samfundsmæssige udfordringer, som opstår i forbindelse med eventuelle konsekvenser af klimaforandringer. Vi bidrager bl.a. til kommunernes klimatilpasning i samarbejde med brancheforeningen Forsikring & Pension.
  • Nedbringe de offentlige udgifter til sygemeldinger og til personer på overførselsindkomster i kraft af vores indsats med at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet for skadelidte

Forretningsperspektivet 

For Topdanmark har forebyggelse også en positiv effekt, fordi det bidrager til at:

  • Skabe gode kundeoplevelser og dermed loyale kunder
  • Reducere skadeudbetalinger, hvilket bidrager til at holde forsikringspræmien nede 

I CSR-rapport 2017 kan du læse mere om, hvordan vi konkret arbejder med skadeforebyggelse, fx. om indsatser på arbejdspladser og rådgivning til landmænd. 

Læs også hele Topdanmarks politik for skadeforebyggelse og skadebegrænsning

 

CSR-rapport 2017
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere