Dialog og samfundsengagement er kodeord

Topdanmark har mange interessenter, både interne og eksterne, som spiller en vigtig rolle i vores forretning. Det er blandt andet i dialog med en lang række samarbejdspartnere, at vores forretning drives, styrkes og vokser.

Samtidig ønsker vi at være i dialog med og bidrage til det samfund, vi er en del af. Som en stor dansk virksomhed er Topdanmark i besiddelse af viden og forskellige kompetencer, særligt inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Den viden og faglighed stiller vi gerne til rådighed, hvor det er relevant, til at løse samfundsmæssige udfordringer, i samarbejde med andre aktører, hvor det er relevant.

Topdanmark prioriterer:

• samarbejde med leverandører og andre samarbejdspartnere
• bidrag til uddannelse i forsikrings- og pensionsbranchen
• samarbejde lokalt om uddannelse og miljø
• støtte til humanitære projekter 

Læs mere om vores aktiviteter i 2016 i CSR-rapport. 

Støtte til humanitære organisationer 2016

  • Danmarks Indsamling. Medarbejderne og Topdanmark bidrog med 101.758 kr.
  • Læger uden Grænser. Medarbejderne og Topdanmark bidrog med 197.350 kr. 
  • Røde Kors’ Smid Tøjet-kampagne. Medarbejderne donerede 2,1 tons tøj.
  • Knæk Cancer-kampagnen. Medarbejderne, kunderne og Topdanmark bidrog med 258.161 kr. gennem en stor motionsevent. 
  • Blodbanken. Medarbejderne fik tappet 437 portioner blod i arbejdstiden i blodbanken, som vi har støttet siden 2005.  
  • Buddha Bikes. Topdanmark donerede 135 cykler til Buddha Bikes, som er et socialøkonomisk cykelværksted med praktik- og elevpladser til unge på kanten af samfundet.
  • Mentorbarn. Topdanmark Fonden donerede 75.000 kr. til organisationen Mentorbarn, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. 

 

Samarbejde om brugte cykler og socialt udsatte unge

"For en idealistisk og nystartet virksomhed som Buddha Bikes betyder et sådant samarbejde meget. Aflagte cykler er det råstof, vi lever af, og som aktiverer de unge, vi har i forløb og optager som lærlinge. Men samarbejdet indebærer også opbakning og tillid, hvilket betyder meget, når det kommer fra Topdanmark."

Simon Søndergaard, grundlægger af Buddha Bikes

I november 2015 indledte Topdanmark et samarbejde med Buddha Bikes, en certificeret social-økonomisk virksomhed. Virksomheden, som blev etableret i 2015, sætter brugte cykler i stand på et værksted i København.

Samtidig har Buddha Bikes et socialt sigte, idet man samarbejder med Askovfonden omkring unge på kanten af samfundet. Askovfonden er en NGO, som arbejder på at skabe løsninger for udsatte borgere.

På værkstedet etableres fx praktikpladser for unge, som har svært ved at komme i arbejde, og målet er desuden at oprette tre lærlingepladser. Ved årets afslutning var der etableret to lærepladser.

Samarbejdet gavner begge parter

Samarbejdet er ’tosidet’ og til gavn for begge parter. På den ene side donerer Topdanmark et  antal ’stjålne’ cykler til Buddha Bikes. Det drejer sig om cykler, som har været stjålet, men fundet igen, efter Topdanmark har udbetalt erstatning til ejeren. Cyklerne tilhører dermed Topdanmark.

På den anden side står Buddha Bikes for afhentning af cyklerne på hittegodskontorer mm. Derudover arrangerer Buddha Bikes en årlig cykelevent, som vores medarbejdere kan melde sig til, fx om hurtig og nem reparation af cykler.

”Det er et samarbejde, som Topdanmark sætter stor pris på, da det både kan bidrage til en virksomhed, som forsøger at hjælpe unge på kanten af samfundet, og kan sørge for at cyklerne ikke bliver skrottet, men i stedet bliver genbrugt. Begge dagsordener, det sociale og det miljømæssige, er del af vores CSR-strategi

Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig hos Topdanmark

Læs mere om Buddha Bikes her  

Topdanmark deltager i:


• FN Global Compact, verdens største initiativ omkring bæredygtighed
• Global Compact Nordic Network, nordisk netværk for omkring bæredygtighed
• CDP, international anderkendt rapporteringsinitiativ omkring klima
• Dansif, et upartisk forum omkring ansvarlig investeringer
• Cabi, netværk omkring social ansvarlighed

CSR-rapport 2016
Topdanmark udgiver en CSR rapport, der beskriver indsatser og resultater
Læs her