Dialog og samfundsengagement er kodeord

Topdanmark har mange interessenter, både interne og eksterne, som spiller en vigtig rolle i vores forretning. Det er blandt andet i dialog med en lang række samarbejdspartnere, at vores forretning drives, styrkes og vokser.

Samtidig ønsker vi at være i dialog med og bidrage til det samfund, vi er en del af. Som en stor dansk virksomhed er Topdanmark i besiddelse af viden og forskellige kompetencer, særligt inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Den viden og faglighed stiller vi gerne til rådighed, hvor det er relevant, til at løse samfundsmæssige udfordringer, i samarbejde med andre aktører, hvor det er relevant.

Topdanmark prioriterer:

• samarbejde med leverandører og andre samarbejdspartnere
• bidrag til uddannelse i forsikrings- og pensionsbranchen
• samarbejde lokalt om uddannelse og miljø
• støtte til humanitære projekter 

Læs mere om vores aktiviteter i 2017 i CSR-rapport. 

 

Topdanmark deltager i:


• FN Global Compact, verdens største initiativ omkring bæredygtighed
• Global Compact Nordic Network, nordisk netværk for omkring bæredygtighed
• CDP, international anderkendt rapporteringsinitiativ omkring klima
• Dansif, et upartisk forum omkring ansvarlig investeringer
• Cabi, netværk omkring social ansvarlighed

CSR-rapport 2017
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere