Topdanmark ønsker mangfoldighed

Som et element i at fremme mangfoldigheden i virksomheden har Topdanmark siden 2011 haft fokus på kvinder i ledelsen. Det skyldes, at der kun var 10 % kvindelige medarbejdere på niveau 1, dvs. ledelsesniveauet, som refererer til direktionen. Det ønskede vi at ændre på for at styrke mangfoldigheden og ledelsesudviklingen generelt. 

Vi har defineret to målsætninger på området (se skema nedenfor) og har desuden iværksat særlige aktiviteter for at fremme antallet af kvinder i ledelsen, bl.a. gåhjemmøder og mentorordning.  

Mentorordning for kvindelige ledere

Siden 2013 har vi haft en mentorordning for kvindelige ledere. Efter de første års erfaringer iværksatte vi i efteråret 2015 et nyt mentorforløb for seks kvinder – et forløb, der varer frem til januar 2017. Formålet er at hjælpe de kvindelige ledere med at afklare deres karriereønsker, sætte fokus på ambitioner og samtidig styrke relationerne på tværs af ledelseshierarkiet. Alt sammen for at skabe gode betingelser for, at flere kvindelige ledere søger højere op i ledelseshierarkiet. 

Mentorforløbet er endnu afsluttet og evalueret, men vores foreløbige vurdering af forløbet er, at det har ført til dialog og udveksling af erfaringer, som for den enkelte deltager er centrale i et karriereforløb. Dermed har forløbet bidraget til vores mål om at få flere kvinder højere op i ledelseshierarkiet.

Kvinder i ledelsen: overblik over aktiviteter og resultater i 2016

Antal ledere i Topdanmark fordelt på niveau og køn

Har Topdanmark fået nok kvinder i ledelsen? 

Samlet set er der sket en lille, men positiv udvikling siden 2011. Vi har en målsætning om, at begge køn skal være repræsenteret med mindst 40 % i ledelsen (alle niveauer), og det har været opfyldt siden 2012. Der er også sket en mindre stigning i den procentvise andel af kvinder på niveau 1, hvilket er tilfredsstillende. I 2016 fik Topdanmark desuden sit første kvindelige medlem af direktionen, hvilket også er positivt. Selv med den positive udvikling er ambitionen stadig at få flere kvindelige ledere på niveau 1. 

CSR-rapport 2016
Topdanmark udgiver en CSR rapport, der beskriver indsatser og resultater
Læs her