Corporate Governance

Topdanmark har gennem flere år haft fokus på god selskabsledelse - Corporate Governance.

Definition

Vi har valgt at definere Corporate Governance som:

Ledelsesregler, der sætter rammer for ledelsens incitamenter til og muligheder for at agere i aktionærernes og øvrige interessenters interesse.

Et centralt element i vores filosofi er at vedligeholde og udbygge de forhold, som forener de vigtigste interessenter: kunderne, medarbejderne og aktionærerne i en ubrydelig treenighed.

Status på Corporate Governance

  • Topdanmark har fjernet alle vedtægtsmæssige begrænsninger.
  • Topdanmark lever for alle praktiske formål op til Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger for god Corporate Governance.
  • Det er Topdanmarks opfattelse, at det eneste reelle værn mod en uinviteret overtagelse er en aktiekurs, der afspejler det fremtidige indtjeningspotentiale
God selskabsledelse
"Topdanmark har en praktisk tilgang til god selskabsledelse. Vi anser det ikke som nok blot at overholde et sæt akademiske regler for bestyrelse og direktion. God selskabsledelse drejer sig i endnu højere grad om at understøtte treenigheden mellem aktionærer, kunder og medarbejdere"
- Christian Sagild, adm. direktør