Ansvarlig virksomhedsledelse

Som aktieselskab er Topdanmark forpligtet til at skabe økonomisk værdi for aktionærerne. I den værdiskabelse har vi et ansvar for at:

• overholde national lovgivning
• leve op til anbefalinger for god selskabsledelse
• leve op til forventningerne i FNs Global Compact

I CSR-sammenhæng er det primært Global Compact, der arbejdes med. Det gøres på to måder:

Risiko. Løbende overvågning af de udfordringer, Topdanmark måtte have med de ti principper i driften af forretningen og i relation til samarbejdspartnere. Det til-stræbes at forebygge en negativ påvirkning af principper.

Muligheder. Der arbejdes løbende på at integrere Global Compact-principperne positivt i forretningen i det omfang, det giver mening og kan være til værdi for både Topdanmark og samfundet.

I praksis betyder det, at der er udviklet og implementeret en række politikker og iværksat særlige indsatser, hvor der er behov, eller det giver forretningsmæssig mening. De væsentligste områder er:

Læs også om vores whistleblowerordning og arbejdet med Corporate Governance (god selskabsledelse).  

CSR-rapport 2017
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere