CSR-politik

Topdanmark skaber værdi for sine interessenter ved at forsikre det, vi alle sammen holder af, og ved at hjælpe med at spare op til pensionen. Det giver økonomisk tryghed. Vi tager ansvar over for mennesker og miljø. Det er med til at skabe den tillid, som vores forretning lever af.

Formålet med CSR 

Topdanmarks formål med CSR er at understøtte vores forretningsmål og-strategier.

På den baggrund er det besluttet, at Topdanmarks CSR-strategi består i:

  • udvikle og forbedre kundeservice blandt andet ved at tage hånd om forbrugerforhold som at sikre let forståelig produktinformation, sikre korrekt dækning med udgangspunkt i kundens ønsker og risiko, sikre fair og god skadebehandling, nem adgang til klagemuligheder og fair klageproces
  • integrere skadeforebyggelse og skadebegrænsning i produkter og services for at begrænse antallet og omfanget af skader på mennesker, bygninger og miljø
  • integrere hensynet til miljøet, arbejdstager- og menneskerettigheder og anti-korruption i forretningen og i relation til medarbejdere og samarbejdspartnere
  • være opmærksom på og arbejde med forretningsmæssige dilemmaer i relation til CSR enten på brancheniveau eller i egen forretning
  • skabe og vedligeholde gode relationer til interessenter og indgå dialog om CSR, hvor det vurderes at være relevant
  • være en aktiv og engageret virksomhed i lokalsamfund og i det danske samfund generelt

 

Download hele CSR-politikken her

Læs om hvordan vi konkret arbejder med CSR-politikken på de forskellige opslag på hjemmesiden. Vi har inddelt det i fem hovedafsnit:

  

CSR-rapport 2017
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere
Kontakt vores CSR-ansvarlige
Har du spørgsmål eller kommentarer til Topdanmarks CSR-ansvarlige?
Kontakt Pernille Fogh Christensen
Tlf.: 44 74 40 89
E-mail: pfi@(if you can see this please update your browser)topdanmark.dk