Global Compact

Topdanmark er en del af FN's Global Compact, der fx har til formål at fremme menneskerettigheder, beskytte miljøet og bekæmpe korruption.

Global Compact-principperne
En virksomhed, der støtter Global Compact, bør:

 1. støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder  
 2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 
 3. opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 
 4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 
 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 
 6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 
 7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 
 8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 
 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 
 10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 Mere om FN Global Compact

 • Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheder og organisationer inden for CSR
 • Omkring 9000 virksomheder og 135 organisationer har underskrevet FN Global Compact. Målet for FN er at få 20.000 støttende virksomheder og organisationer i år 2020
 • Omkring 2000 virksomheder er blevet slettet af Global Compacts liste pga. manglende årsrapport
 • Kernen i Global Compact er ti grundlæggende principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption
 • Formålet er at virksomheder frivilligt kan bidrage til løsningen af verdens sociale og miljømæssige udfordringer
 • Det er gratis at støtte Global Compact, men virksomheder opfordres til at yde donationer
 • Global Compact stiller en masse redskaber til rådighed for de virksomheder, som støtter initiativet

 Læs mere om Global Compact på FN's hjemmeside