Beskyttelse af persondata

Som forsikringsselskab opsamler vi en stor mængde oplysninger om vores kunder og skaderamte personer, som er dækket af vores forsikringer. 

Personoplysningerne bruges til at servicere og skadebehandle. 

Vi overholder den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger og sikrer, at oplysningerne opbevares og behandles på en måde, så kundens ret til privatliv ikke er udfordret. 

Vi har IT-systemer, der sikrer:

  • At kundernes oplysninger er opdaterede
  • At kundernes oplysninger ikke forvanskes
  • At kundernes oplysninger slettes, når de ikke længere er relevante
  • At uberettigede ikke får adgang til oplysningerne

Der er processer, så medarbejdere ved, hvordan de skal behandle kundeoplysningerne, og det kontrolleres løbende, at processerne efterleves.

Vi videregiver kun kundeoplysninger i forbindelse med behandling af forsikringer, og det sker primært til samarbejdspartnere og andre forsikringsselskaber. Topdanmark sælger ikke kundeoplysninger.

Der er igangsat et projekt, som skal sikre, at koncernen også lever op til EU’s nye persondataforordning, når den træder i kraft i maj 2018.