Kundeklager tages alvorligt

Topdanmark behandler ca. 300.000 skader om året og det kan ikke undgås, at vi modtager klager fra kunder over den erstatning eller den service, de har fået. En forsikring købes typisk længe før, den bruges, og erstatningen eller hjælpen i ska-desituationen lever i nogle tilfælde ikke op til den forventning, kunden har haft.

Kunderne har naturligvis ret til at klage. Det er almindelige forbrugerrettigheder, som vi understøtter. Vi sikrer information om klagemuligheder til kunderne og en effektiv klageproces.

Kilde til forbedring af kommunikation og sagsbehandling

Topdanmark er opmærksom på, at kundeklager også kan være et udtryk for, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere de betingelser og vilkår, som forsikringerne er bygget op omkring. Derfor arbejder vi løbende på at forbedre informationsmateriale til kunderne for at sikre overblik og gennemskuelighed. Baseret på klagesager evalueres arbejdsprocesser for sagsbehandling for at minimere fejlbehandling.

Læs mere om Topdanmarks holdning til klager og sagsbehandling 

Kontaktinformation

Klager kan sendes pr. brev til:

Topdanmark A/S
Att.: Kundeklager
Borupvang 4
2750 Ballerup

E-mail: kundeklager@(if you can see this please update your browser)topdanmark.dk

 

 

Fakta om kundeklager
- Omkring 95 % af henvendelserne til vores klageafdeling vedrører private forsikringsforhold

- Topdanmark behandler over 300.000 skader om året

- Antallet af kundeklager der går videre til Ankenævnt for Forsikring er under én promille af det samlede antal skadehenvendelser
CSR-rapport 2017
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere