Topdanmarks solcelleanlæg

I 2012 indviede Topdanmark et solcelleanlæg på 3.042 paneler på hovedkontoret i Ballerup. I 2016 er anlægget blevet udvidet, så det i alt består af 5.928 paneler og har en samlet ydelse på knap 1,5 megawatt. Det er en fordobling af strømproduktionen i forhold til det tidligere anlæg.

I 2016 er der også opsat et solcelleanlæg på Topdanmarks ejendom i Viby. Anlægget er på 432 solcellepaneler, og det har en samlet effekt på omkring 102.000 kWh. Den samlede investering for de to anlæg er på 17 mio. kr.

Mere jævn produktion

Ved udvidelsen af anlægget i Ballerup blev placeringen af solcellepanelerne ændret fra at vende mod syd til at vende mod øst og vest. Med denne opstilling er overskudsproduktion af strøm midt på dagen minimeret – og dermed opnås en mere jævn produktion hen over hele dagen. Samlet set giver det en bedre udnyttelse af anlægget.

De nye solcelleanlæg bidrager både til at begrænse udgifterne til køb af strøm med ca. tre mio. kr. og til at reducere Topdanmarks CO2-udledning.

CSR-rapport 2016
Topdanmark udgiver en CSR rapport, der beskriver indsatser og resultater
Læs her