Direktion og bestyrelse

Her kan du læse mere om Topdanmarks bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere.

Søren Thorup Sørensen / Formand
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 29-09-1965
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2010

Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør, KIRKBI A/S

Tidligere ansættelse:
1987 - 2006 KPMG Danmark og UK
2006 - 2009 Group CFO og medlem af Group Executive Board, A.P. Møller-Mærsk A/S

Uddannelse: - Cand.Merc.Aud., Copenhagen business School,
                     Denmark
                   - Statsautoriseret revisor
                   - Advanced Management Programme,
                     Harvard Business School, USA

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- TDC A/S
- LEGO A/S
- 4 datterselskaber af KIRKBI A/S
- Koldingvej 2, Billund A/S
- KIRKBI AG
- Merlin Entertainments Plc
- Falck Holding A/S
    - og 2 datterselskaber 
- Boston Holding A/S
- Ole Kirks Fond

Medlem af:
- Revisionsudvalget, Aflønningsudvalget og
  Nomineringsudvalget i Topdanmark

Uafhængighed:
Søren Thorup Sørensen opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Torbjörn Magnusson / Næstformand
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 09–11-1963
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2014

Nuværende beskæftigelse: Bestyrelsesformand og CEO, If P&C Insurance Ltd

Tidligere ansættelse:
1988 – 1989 Arthur Andersen & Co
1990 – 1993 Skandia International
1994 – 1996 Mercantile & General Re, London
1997 - 1999 Vice President, Skandia P&C
1999 – 2002 Head of Commercial Division og Head of Commercial Products, If P&C Insurance Ltd

Uddannelse: - M.Sc. og Lic. Eng (Optimization Theory),
                     The Royal Institute of Technology, Stockholm

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- Insurance Europe (næstformand)
- Insurance Sweden
- Academedia AB

Medlem af:
- Aflønningsudvalget og
  Nomineringsudvalget i Topdanmark

Uafhængighed:
Da Torbjörn Magnusson repræsenterer en kontrollerende aktionærs interesser, opfylder han ikke Komitéen for god selskabsledelses definition af uafhængighed.

Anders Colding Friis
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 25-08-1963
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2012

Nuværende beskæftigelse: CEO, Pandora A/S

Tidligere ansættelse:

1987–1989 Marketingtrainee, Mölnlycke Kemtekniske Produkter
1989–1991 Produktchef, Mölnlycke Kemtekniske Produkter, Göteborg
1991–1992 Produktgruppechef, Mölnlycke Kemtekniske Produkter, Allerød
1992–1994 Markedschef, Estrella A/S
1994–1996 Salgs- og marketingdirektør, Schulstad Brød A/S
1996–1998 Salgs- og marketingdirektør, Schulstad Gruppen A/S
1998–1999 Koncerndirektør, Schulstad Gruppen A/S og adm.dir., Schulstad Brød A/S
1999–2006 Koncerndirektør, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, og adm.dir., House of Prince A/S
2006-2015 Koncernchef, Scandinavian Tobacco Group A/S

Uddannelse: - Cand.Merc.

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:

- Monberg & Thorsen A/S (formand)
- Industriens Arbejdsgivere i København (næstformand)
- IC Companys A/S (næstformand)
- Ejnar og Meta Thorsens Fond
- Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse i Dansk Industri

Uafhængighed:
Anders Colding Friis opfylder Komitéen for god selskabsledelses definition af uafhængighed.

Per Mathiesen
Medarbejdervalgt

Fødselsdato: 02-06-1966
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2013

Nuværende beskæftigelse: Kunderådgiver

Medlem af:
- Aflønningsudvalget i Topdanmark

Birgitte Nielsen
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsår: 13-09-1963
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2013

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:
1986 – 1989 Dealer, Danske Banks arbitrageafdeling, commercial paper og likviditetsstyring
1989 – 1990 Udstationeret, Danske Bank New York afdeling, implementering af risikostyring
1990 – 1992 Vice president, Danske Bank, gruppeleder for handel med rentederivater
1992 – 1996 Treasury Manager, FLS Industries finansafdeling
1996 – 1999 Koncernfinanschef, underdirektør, FLS Industries A/S
1999 – 2000 Koncernøkonomichef, underdirektør, FLS Industries A/S
2000 – 2003 Koncernfinans- og økonomidirektør, FLS Industries A/S
2003 – 2006 Selvstændig rådgivningsvirksomhed, Nielsen + Axelsson ApS

Uddannelse: - Bankuddannelse
                   - HD i Udenrigshandel, Handelshøjskolen
                     København
                   - HD i Regnskab og økonomistyring,
                     Handelshøjskolen i København
                   - General Management Program, CEDEP/INSEAD

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- Kirk Kapital A/S
- Finansiel Stabilitet
- Arkil A/S
     - Formand for Revisionsudvalget i Arkil A/S
- Gigtforeningen
- Matas A/S
     - Formand for Revisionsudvalget i Matas A/S
- De Forenede Ejendomsselskaber A/S

Medlem af:
- Revisionsudvalget i Topdanmark 

Uafhængighed: Birgitte Nielsen opfylder Komitéen for god selskabsledelses definition af uafhængighed.

Michael Pram Rasmussen
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 14-01-1955
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2006

Nuværende beskæftigelse: Bestyrelsesformand

Tidligere ansættelse:
1979 - 1982 Nye Danske Lloyd A/S
1982 - 1984 Baltica Forsikring A/S
1984 - 1986 underdirektør, Baltica Forsikring A/S
1986 - 1988 vicedirektør, Baltica forsikring A/S
1988 - 1995 koncerndirektør, Baltica Forsikring A/S
1995 - 1996 koncerndirektør, Tryg-Baltica Forsikring A/S
1996 - 2006 adm. direktør, Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S

Uddannelse: - Cand. jur

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- A.P. Møller-Mærsk A/S (formand)
    - og et datterselskab
- Coloplast A/S (formand)
- Semler Holding A/S (formand)
    - og et datterselskab
- Louisiana, Museum for Moderne Kunst
- Arp-Hansen Hotel Group A/S

Medlem af:
- Danske Banks rådgivende repræsentantskab
- International Council JP Morgan Chase

Uafhængighed:
Michael Pram Rasmussen opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Annette Sadolin
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 04-01-1947
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2004

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsemedlem

Tidligere ansættelse:
1980 - 1986 ledelsesassistent og senere divisional manager, Baltica Re/Baltica-Nordisk Re
1986 - 1989 ass. general manager, Baltica-Nordisk Re
1989 - 1993 deputy general manager, Employers Reinsurance International, Copenhagen
1993 - 1996 CEO, Employers Reinsurance International, Copenhagen
1996 - 2003 medlem af board of management, GE Frankona Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, München

Uddannelse: - Cand. jur
                   - Post Graduate studier ved Columbia University,
                     New York
                   - General Electric Six Sigma GB Certificeret

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- DSB
- DSV A/S
- Ratos AB (Sverige)
- Blue Square Re (Holland)
- Skodsborg Kurhotel & Spa A/S
- KNI A/S
- Østre Gasværk Teater
- Ny Carlsberg Glyptotek

Medlem af Revisionsudvalget i Topdanmark

Uafhængighed:
Annette Sadolin opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Desiree Schultz
Medarbejdervalgt

Fødselsdato: 11-05-1952
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2011

Nuværende beskæftigelse: Forvaltningsmedarbejder

Tillidshverv: Formand for De Overordnedes Forening

Aage Nedergaard Smidt
Medarbejdervalgt

Fødselsdato: 11-05-1953
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2014

Nuværende beskæftigelse: Taksator

Christian Sagild
Adm. direktør, Topdanmark og Topdanmark Forsikring

Født 1959, ansat 1996
Blev medlem af direktionen 1.1.2006.

Christian Sagild har været ansat i Topdanmarkkoncernen siden 1996 og har som ansvarsområde Livsforsikring, HR, IT, Koncernudvikling, Kommunikation, IR, CSR, Koncernsekretariatet og -jura.

Christian Sagild er medlem af bestyrelsen i:

  • Forsikring & Pension (formand)
  • Ambu A/S
  • Bruhn Holding ApS
  • GoBike International A/S

Kim Bruhn-Petersen
Koncerndirektør, Topdanmark og Topdanmark Forsikring

Født 1956, ansat 1989
Blev medlem af direktionen 1.1.2006.

Kim Bruhn-Petersen har været ansat i Topdanmarkkoncernen siden 1989 og har som ansvarsområde Privat, Erhverv & Industri, Marketing og Skadeadministration.

Kim Bruhn-Petersen er medlem af bestyrelsen i:

  • Forsikringsakademiet A/S
  • Bornholms Brandforsikring A/S
  • Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Lars Thykier
Koncerndirektør, Topdanmark og Topdanmark Forsikring

Født 1955, ansat 1986
Blev medlem af direktionen 1.6.2009.

Lars Thykier har været ansat i Topdanmarkkoncernen siden 1986 og har som ansvarsområde Kapitalforvaltning, Økonomi, Regnskab, Statistik, Genforsikring, Skat og Kredit.

Erik Adrian

Erik Adrian
Privatkundedirektør

Født 1958, ansat 1987
Ansvarsområde:
Privat

 

Jens Ellborg

Jens Ellborg
Reassurancechef

Født 1964, ansat 1992
Ansvarsområde:
Genforsikring

Pia Laub von Gottberg

Pia Laub von Gottberg
Landbrugschef

Født 1969, ansat 2006
Ansvarsområde:
Landbrug

Birger Grubbe

Birger Grubbe
Chef for Topdanmark Ejendom

Født 1949, ansat 1992
Ansvarsområde:
Ejendom

Sten Mejdahl Hansen

Sten Mejdahl Hansen 
Koncernudviklingschef

Født 1965, ansat 2002
Ansvarsområde:
Koncernudvikling

Steffen Heegaard

Steffen Heegaard
Kommunikations- og IR-direktør

Født 1959, ansat 1989
Ansvarsområde:
Kommunikation/Investor Relations/CSR

Brian Rothemejer Jacobsen

Brian Rothemejer Jacobsen
Adm. direktør i Topdanmark Livsforsikring

Født 1963, ansat 1988
Ansvarsområde:
Livsforsikring

Poul Erik Mathiasen

Poul Erik Mathiasen
Direktionssekretær

Født 1950, ansat 1999
Ansvarsområde:
Direktionssekretariat

Søren Pahl

Søren Pahl
HR-direktør

Født 1957, ansat 1998
Ansvarsområde:
HR og Forvaltning

Carsten Dam Pedersen

Carsten Dam Pedersen
Statistikchef

Født 1959, ansat 1988
Ansvarsområde:
Statistik og aktuariat

Jens Røpke

Jens Røpke
Chef for Partnere

Født 1963, ansat 2000
Ansvarsområde:
Partnere

Lars Hem Simonsen

Lars Hem Simonsen
Chef for Erhverv og Industri

Født 1965, ansat 1996
Ansvarsområde:
Industri og Erhverv

Anne Christina Skjønnemand

Anne Christina Skjønnemand 
Koncernsekretariatschef

Født 1965, ansat 1994
Ansvarsområde:
Koncernsekretariat og koncernjura

Lars Skovsende
Revisionschef

Født 1972, ansat 2014
Ansvarsområde:
Intern revision

Søren Stevnsborg

Søren Stevnsborg
IT-chef

Født 1959, ansat 1986
Ansvarsområde:
IT

Henrik Thornval

Henrik Thornval

Finanschef

Født 1965, ansat 1989
Ansvarsområde:
Topdanmark Kapitalforvaltning

Bjørn Verwohlt

Bjørn Verwohlt
Koncernmarketing

Født 1957, ansat 1997
Ansvarsområde:
Marketing

Marianne Wier

Skadedirektør

Født 1963, ansat 2013
Ansvarsområde:
Skadeadministration

 
Organisationsdiagram

Se organisationsdiagrammet

Om Topdanmark

Omkring hver femte indbygger og hver sjette erhvervsvirksomhed i Danmark er forsikret i Topdanmark.

billede

Læs mere

Job i Topdanmark

Få en karriere i Topdanmark

Se ledige stillinger