Direktion og bestyrelse

Her kan du læse mere om Topdanmarks bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere.

Søren Thorup Sørensen
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 29-09-1965
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2010

Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør, KIRKBI A/S 

Tidligere ansættelse:
1987 - 2006 KPMG Danmark og UK
2006 - 2009 Group CFO og medlem af Group Executive Board, A.P. Møller-Mærsk A/S

Uddannelse:
- Cand.Merc.Aud., Copenhagen Business School, Denmark
- Statsautoriseret revisor
- Advanced Management Programme, Harvard Business School, USA

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- TDC A/S
- LEGO A/S
- 4 datterselskaber af KIRKBI A/S
- Koldingvej 2, Billund A/S
- KIRKBI AG
- Merlin Entertainments Plc
- Falck Holding A/S
  - og 2 datterselskaber
- Boston Holding A/S
- Ole Kirks Fond

Medlem af:

Revisionsudvalget, Aflønningsudvalget og Nomineringsudvalget i Topdanmark

Uafhængighed: Søren Thorup Sørensen opfylder Komitéen for god selskabsledelses difinition af uafhængighed.

Torbjörn Magnusson / Næstformand
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 09–11-1963
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2014

Nuværende beskæftigelse: Bestyrelsesformand og CEO, If P&C Insurance Ltd

Tidligere ansættelse:
1988 – 1989 Arthur Andersen & Co
1990 – 1993 Skandia International
1994 – 1996 Mercantile & General Re, London
1997 - 1999 Vice President, Skandia P&C
1999 – 2002 Head of Commercial Division og Head of Commercial Products, If P&C Insurance Ltd

Uddannelse: - M.Sc. og Lic. Eng (Optimization Theory),
                     The Royal Institute of Technology, Stockholm

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- Insurance Europe (næstformand)
- Insurance Sweden
- Academedia AB

Medlem af:
- Aflønningsudvalget og
  Nomineringsudvalget i Topdanmark

Uafhængighed:
Da Torbjörn Magnusson repræsenterer en kontrollerende aktionærs interesser, opfylder han ikke Komitéen for god selskabsledelses definition af uafhængighed.

Ann-Jeanette Bakbøl
Medarbejdervalgt

Fødselsdato: 15-08-1957
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2015

Nuværende beskæftigelse: Skadeleder

 

 

Tina Møller Carlsson
Medarbejdervalgt

Fødselsdato: 18-08-1976
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2015

Nuværende beskæftigelse: Næstformand i Topdanmarks personaleforeningen

Anders Colding Friis
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 25-08-1963
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2012

Nuværende beskæftigelse: CEO, Pandora A/S

Tidligere ansættelse:

1987–1989 Marketingtrainee, Mölnlycke Kemtekniske Produkter
1989–1991 Produktchef, Mölnlycke Kemtekniske Produkter, Göteborg
1991–1992 Produktgruppechef, Mölnlycke Kemtekniske Produkter, Allerød
1992–1994 Markedschef, Estrella A/S
1994–1996 Salgs- og marketingdirektør, Schulstad Brød A/S
1996–1998 Salgs- og marketingdirektør, Schulstad Gruppen A/S
1998–1999 Koncerndirektør, Schulstad Gruppen A/S og adm.dir., Schulstad Brød A/S
1999–2006 Koncerndirektør, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, og adm.dir., House of Prince A/S
2006-2015 Koncernchef, Scandinavian Tobacco Group A/S

Uddannelse: - Cand.Merc.

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- Industriens Arbejdsgivere i København (næstformand)
- IC Companys A/S (næstformand)
- Ejnar og Meta Thorsens Fond
- Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse i Dansk Industri

Uafhængighed:
Anders Colding Friis opfylder Komitéen for god selskabsledelses definition af uafhængighed.

Mette Jensen
Medarbejdervalgt

Fødselsdato: 20-06-1976
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2015

Nuværende beskæftigelse: Formand for Topdanmarks personaleforening

Bjarne Graven Larsen
 Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 03-01-1964
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2015

Nuværende beskæftigelse: Finansdirektør, Novo A/S

Tidligere ansættelse:

1989 - 1991 Fuldmægtig, Finansministeriet
1991 - 1995 Specialkonsulent, Nationalbanken
1995 - 1999 Underdirektør, Realkredit Danmark
1999 - 2010 Fondsdirektør og medlem af ledelsen, ATP
2011 - 2014 Direktør, FIH Erhvervsbank

Uddannelse:
- Cand.Oecon., Århus Universitet

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:

- Industrien Pensionsforsikring A/S
  - Medlem af investeringsudvalget i Industriens
     Pensionsforsikring A/S
Formand for investeringskomitéen i
- Copenhagen Infrastructure II

Uafhængighed: Bjarne Graven Larsen opfylder Komitéen for god selskabsledelses difinition af uafhængighed.

Birgitte Nielsen
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsår: 13-09-1963
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2013

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:
1986 – 1989 Dealer, Danske Banks arbitrageafdeling, commercial paper og likviditetsstyring
1989 – 1990 Udstationeret, Danske Bank New York afdeling, implementering af risikostyring
1990 – 1992 Vice president, Danske Bank, gruppeleder for handel med rentederivater
1992 – 1996 Treasury Manager, FLS Industries finansafdeling
1996 – 1999 Koncernfinanschef, underdirektør, FLS Industries A/S
1999 – 2000 Koncernøkonomichef, underdirektør, FLS Industries A/S
2000 – 2003 Koncernfinans- og økonomidirektør, FLS Industries A/S
2003 – 2006 Selvstændig rådgivningsvirksomhed, Nielsen + Axelsson ApS

Uddannelse: - Bankuddannelse
                   - HD i Udenrigshandel, Handelshøjskolen
                     København
                   - HD i Regnskab og økonomistyring,
                     Handelshøjskolen i København
                   - General Management Program, CEDEP/INSEAD

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- Kirk Kapital A/S
- Finansiel Stabilitet
- Arkil A/S
     - Formand for Revisionsudvalget i Arkil A/S
- Gigtforeningen
- Matas A/S
     - Formand for Revisionsudvalget i Matas A/S
- De Forenede Ejendomsselskaber A/S

Medlem af:
- Revisionsudvalget i Topdanmark 

Uafhængighed: Birgitte Nielsen opfylder Komitéen for god selskabsledelses definition af uafhængighed.

Annette Sadolin
Generalforsamlingsvalgt

Fødselsdato: 04-01-1947
Indtrådt i Topdanmarks bestyrelse: 2004

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsemedlem

Tidligere ansættelse:
1980 - 1986 ledelsesassistent og senere divisional manager, Baltica Re/Baltica-Nordisk Re
1986 - 1989 ass. general manager, Baltica-Nordisk Re
1989 - 1993 deputy general manager, Employers Reinsurance International, Copenhagen
1993 - 1996 CEO, Employers Reinsurance International, Copenhagen
1996 - 2003 medlem af board of management, GE Frankona Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, München

Uddannelse: - Cand. jur
                   - Post Graduate studier ved Columbia University,
                     New York
                   - General Electric Six Sigma GB Certificeret

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
- DSB
- DSV A/S
- Ratos AB (Sverige)
- Blue Square Re (Holland)
- Skodsborg Kurhotel & Spa A/S
- KNI A/S
- Østre Gasværk Teater
- Ny Carlsberg Glyptotek

Medlem af Revisionsudvalget i Topdanmark

Uafhængighed:
Annette Sadolin opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Christian Sagild
Adm. direktør, Topdanmark og Topdanmark Forsikring

Født 1959, ansat 1996
Blev medlem af direktionen 1.1.2006.

Christian Sagild har været ansat i Topdanmarkkoncernen siden 1996 og har som ansvarsområde Livsforsikring, HR, IT, Koncernudvikling, Kommunikation, IR, CSR, Koncernsekretariatet og -jura.

Christian Sagild er medlem af bestyrelsen i:

  • Forsikring & Pension (formand)
  • Ambu A/S
  • Bruhn Holding ApS
  • GoBike International A/S

Kim Bruhn-Petersen
Koncerndirektør, Topdanmark og Topdanmark Forsikring

Født 1956, ansat 1989
Blev medlem af direktionen 1.1.2006.

Kim Bruhn-Petersen har været ansat i Topdanmarkkoncernen siden 1989 og har som ansvarsområde Privat, Erhverv & Industri, Marketing og Skadeadministration.

Kim Bruhn-Petersen er medlem af bestyrelsen i:

  • Forsikringsakademiet A/S
  • Bornholms Brandforsikring A/S
  • Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Lars Thykier
Koncerndirektør, Topdanmark og Topdanmark Forsikring

Født 1955, ansat 1986
Blev medlem af direktionen 1.6.2009.

Lars Thykier har været ansat i Topdanmarkkoncernen siden 1986 og har som ansvarsområde Kapitalforvaltning, Økonomi, Regnskab, Statistik, Genforsikring, Skat og Kredit.

Erik Adrian

Erik Adrian
Privatkundedirektør

Født 1958, ansat 1987
Ansvarsområde:
Privat

 

Jens Ellborg

Jens Ellborg
Reassurancechef

Født 1964, ansat 1992
Ansvarsområde:
Genforsikring

Pia Laub von Gottberg

Pia Laub von Gottberg
Landbrugschef

Født 1969, ansat 2006
Ansvarsområde:
Landbrug

Sten Mejdahl Hansen

Sten Mejdahl Hansen 
Koncernudviklingschef

Født 1965, ansat 2002
Ansvarsområde:
Koncernudvikling

Steffen Heegaard

Steffen Heegaard
Kommunikations- og IR-direktør

Født 1959, ansat 1989
Ansvarsområde:
Kommunikation/Investor Relations/CSR

Brian Rothemejer Jacobsen

Brian Rothemejer Jacobsen
Adm. direktør i Topdanmark Livsforsikring

Født 1963, ansat 1988
Ansvarsområde: Livsforsikring

Søren Kempf Holm
Direktør for Topdanmark Ejendom

Født 1965, ansat 2009
Ansvarsområde: Ejendom/Forvaltningen

Poul Erik Mathiasen

Poul Erik Mathiasen
Direktionssekretær

Født 1950, ansat 1999
Ansvarsområde:
Direktionssekretariat

Søren Pahl

Søren Pahl
HR-direktør

Født 1957, ansat 1998
Ansvarsområde:
HR og Forvaltning

Carsten Dam Pedersen

Carsten Dam Pedersen
Statistikchef

Født 1959, ansat 1988
Ansvarsområde:
Statistik og aktuariat

Jens Røpke

Jens Røpke
Chef for Partnere

Født 1963, ansat 2000
Ansvarsområde:
Partnere

Lars Hem Simonsen

Lars Hem Simonsen
Chef for Erhverv og Industri

Født 1965, ansat 1996
Ansvarsområde:
E rhverv og Industri

Anne Christina Skjønnemand

Anne Christina Skjønnemand 
Koncernsekretariatschef

Født 1965, ansat 1994
Ansvarsområde:
Koncernsekretariat og koncernjura

Lars Skovsende
Revisionschef

Født 1972, ansat 2014
Ansvarsområde:
Intern revision

Søren Stevnsborg

Søren Stevnsborg
IT-chef

Født 1959, ansat 1986
Ansvarsområde:
IT

Henrik Thornval

Henrik Thornval

Finanschef

Født 1965, ansat 1989
Ansvarsområde:
Topdanmark Kapitalforvaltning

Bjørn Verwohlt

Bjørn Verwohlt
Koncernmarketing

Født 1957, ansat 1997
Ansvarsområde:
Marketing

Marianne Wier

Skadedirektør

Født 1963, ansat 2013
Ansvarsområde:
Skadeadministration

 
Organisationsdiagram

Se organisationsdiagrammet

Om Topdanmark

Omkring hver femte indbygger og hver sjette erhvervsvirksomhed i Danmark er forsikret i Topdanmark.

billede

Læs mere

Job i Topdanmark

Få en karriere i Topdanmark

Se ledige stillinger