Ansvarlig investering

Topdanmark investerer pensionskundernes indbetalinger og de forsikringsmæssige reserver, indtil midlerne udbetales i form af pensionsudbetalinger og erstatninger

Vi er forpligtede til at opnå bedst muligt afkast af investeringer i forhold til risikoen. Vores mål er, at pensionskunder opnår et stabilt og konkurrencedygtigt afkast af investeringerne under hensyntagen til risiko. Vi ønsker også, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt anerkendte normer og med konventioner, som Danmark har tiltrådt. 

Topdanmark foretager selv investeringerne

Topdanmark har egen kapitalforvaltning, der investerer aktivt. Det betyder, at vi selv udvælger hvilke aktier, obligationer og ejendomme mv., vi investerer i og hvor længe.

Vores kapitalforvaltning investerer også under hensyntagen til Politik for ansvarlige investeringer. Rammen for den politik er FN Global Compact, som Topdanmark har tilsluttet sig.

FN Global Compact består af ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det betyder i praksis, at hensynet til de ti principper indgår som en integreret del af investeringspolitikken. Som udgangspunkt investeres der ikke i selskaber, som bryder med de ti principper.

Man kan ikke se, hvad vi ikke investerer i

Topdanmark har ikke en såkaldt eksklusionsliste, altså en liste over selskaber, som vi ikke har investeret i og heller ikke vil investere i. Det er der to grunde til:

  • Med aktiv investering i egen kapitalforvaltning har vi ikke behov for at instruere eksterne forvaltere om, hvor de ikke må investere . Vi foretager selv investeringerne under hensyntagen til vores politik for ansvarlige investeringer, og undersøger, om de selskaber, vi investerer i, efterlever Global Compact-kriterierne forud for investering og løbende i ejerperioden.
  • En eksklusionsliste er ikke så interessant, da den kun viser, hvad et pensionsselskab ikke har investeret i. Den viser derimod ikke, hvad det pågældende selskab konkret har investeret i.

Se en liste over de børsnoterede selskaber, som vi har aktie-investeringer i.

Læs samlet politik og procedure for ansvarlig investering 

CSR-rapport 2018
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere