Forretning og samfund styrkes gennem samarbejde

Topdanmark har mange interessenter, både interne og eksterne, som spiller en vigtig rolle i vores forretning. Det er blandt andet i dialog med en lang række samarbejdspartnere, at vores forretning drives, styrkes og vokser. 

Samtidig ønsker vi at være i dialog med og bidrage til det samfund, vi er en del af. Som en stor dansk virksomhed er Topdanmark i besiddelse af viden og forskellige kompetencer, særligt inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Den viden og faglighed stiller vi gerne til rådighed, hvor det er relevant, til at løse samfundsmæssige udfordringer, i samarbejde med andre aktører, hvor det er relevant. 

Topdanmark deltager i:

Støtte til humanitære indsatser  

En af Topdanmarks værdier er ’ansvarlighed’. I forhold til samfundsansvar kommer det bl.a. til udtryk ved, at vi bidrager til organisationer og kampagner med humanitære og andre samfundsgavnlige formål. Topdanmark tager hvert år stilling til, hvilke indsatser vi ønsker at støtte. I 2017 donerede Topdanmark i alt 633.400 kr. til humanitære organisationer.

I vores CSR-rapport 2017 kan du læse mere om, hvordan vi konkret samarbejder med vores interessenter og bidrager til det samfund vi er en del af fx: 

CSR-rapport 2017
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere