Forretning og samfund styrkes gennem samarbejde

Topdanmark har mange interessenter, både interne og eksterne, som spiller en vigtig rolle i vores forretning. Det er blandt andet i dialog med en lang række samarbejdspartnere, at vores forretning drives, styrkes og vokser. 

Samtidig ønsker vi at være i dialog med og bidrage til det samfund, vi er en del af. Som en stor dansk virksomhed er Topdanmark i besiddelse af viden og forskellige kompetencer, særligt inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Den viden og faglighed stiller vi gerne til rådighed, hvor det er relevant, til at løse samfundsmæssige udfordringer, i samarbejde med andre aktører, hvor det er relevant. 

Topdanmark deltager i:

Støtte til humanitære indsatser  

En af Topdanmarks værdier er ’ansvarlighed’. I forhold til samfundsansvar kommer det bl.a. til udtryk ved, at vi bidrager til organisationer og kampagner med humanitære og andre samfundsgavnlige formål. Topdanmark tager hvert år stilling til, hvilke indsatser vi ønsker at støtte. 

Bidrag til Folkekirkens Nødhjælp 

Som en del af vores CSR-arbejde donerer vi møbler og andre genstande til Folkekirkens Nødhjælp. Det sker i samarbejde med skadeservicefirmaet Polygon DB.

Når en kunde har haft fx en vand- eller brandskade, vurderer vi, om det kan betale sig at renovere de skadede møbler og genstande. Kan det ikke det, men er tingene stadig noget værd, donerer vi dem til Folkekirkens Nødhjælp. Organisationen sælger tingene i deres genbrugsbutikker.

Donationen har ikke noget med kundens skadesag at gøre, og initiativet påvirker ikke sagsbehandlingen eller erstatningsbeløbet. 

Ting og møbler, som kunden får erstatning for, tilhører Topdanmark. Hvis kunder ikke ønsker, at vi donerer deres genstande til Folkekirkens Nødhjælp, kan de meddele det til Polygon DB. 

Med initiativet støtter vi Folkekirkens Nødhjælps arbejde rundt om i verden og undgår samtidig, at ting og møbler går tabt i forbrænding. 

CSR-rapport 2018
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere