Kunderelationer

Kontakten med kunderne er omdrejningspunktet i Topdanmarks daglige arbejde, og vi har høje ambitioner i forhold til kundeservice. Vores mål er, at alle kunder skal føle sig godt hjulpet – uanset hvilken situation, det drejer sig om.

Topdanmarks fokus på kundeoplevelsen er centralt i CSR-sammenhæng, fordi vores produkter og service bidrager til kundens økonomiske og sociale tryghed. Gennem vores forretning bidrager vi derfor også positivt til social og økonomisk stabilitet i det danske samfund.  

For at øge værdien for kunden arbejder vi løbende på at udvikle og forbedre vores kundeservice, fx ved at:

  • Sikre en dækning, der følger kundens behov og ønsker
  • Yde god service både før, under og efter en skade eller sygdom
  • Give adgang til selvbetjening via digitale løsninger
  • Sikre en nem og fair skadebehandling
  • Give kunden nem adgang til en fair klageproces 

Målsætning

Vi ønsker at kunderne er så tilfredse med vores produkter og services, at de har lyst til at anbefale os til andre. Disse kunder kalder vi ambassadørkunder. Vores målsætning er en stigning i antallet af ambassadørkunder. 

Vi evaluerer løbende, kundernes oplevelse af os. Det sker fx gennem mere end 30.000 telefoniske kundebesvarelser om året foruden systematisk kundeundersøgelse på mail og sms. 

CSR-rapport 2018
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere