Beskyttelse af persondata

Som forsikringsselskab opsamler vi en stor mængde oplysninger om vores kunder. Det gælder også skaderamte personer, som er dækket af vores forsikringer. Vi bruger udelukkende oplysningerne bruges til at servicere og skadebehandle.

Vi overholder den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger og sikrer, at oplysningerne opbevares og behandles på en måde, så kundens ret til privatliv ikke er udfordret.

Vi har IT-systemer, der sikrer:

  • At kundernes oplysninger er opdaterede
  • At kundernes oplysninger ikke forvanskes
  • At kundernes oplysninger slettes, når de ikke længere er relevante
  • At uberettigede ikke får adgang til oplysningerne

Vi har processer, der sørger for, at alle vores medarbejdere ved, hvordan de skal behandle kundeoplysningerne. Vi kontrollerer løbende, at processerne efterleves.

Vi videregiver kun kundeoplysninger i forbindelse med behandling af forsikringer, og det sker primært til samarbejdspartnere og andre forsikringsselskaber. Topdanmark sælger ikke kundeoplysninger.

I 2017 har der været fokus på organisatoriske og systemmæssige ændringer, for at vi kan leve op til EU’s nye persondataforordning.

Læs også vores samlede politik for persondata