Medarbejderforhold

Topdanmarks medarbejdere spiller en afgørende rolle for, at vores kunder får den bedste service i alle situationer.

Vi arbejder målrettet på at vores medarbejdere er fagligt kompetente, føler sig motiverede til at yde deres bedste, og at de oplever, at samarbejdet med ledelsen er kendetegnet ved gensidig tillid.

Vores mål for Topdanmark som arbejdsplads er: 

  • At være en dynamisk virksomhed, hvor der er plads til og mulighed for personlig og faglig udvikling.
  • At vi skaber forretningsmæssig udvikling gennem et målrettet fokus på vores medarbejderes kompetenceudvikling. Det skal ske gennem en virksomhedskultur, hvor vi viser vores medarbejdere tillid.
  • At vi evner at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Sådan arbejder vi med at nå vores mål

Hos Topdanmark lægger vi vægt på, at der er en tæt dialog mellem direktionen og medarbejderne. Det sker bl.a. gennem et samarbejdsudvalg med medarbejderrepræsentanter. Udvalget behandler og diskuterer arbejdsmæssige og organisatoriske problemstillinger for i fællesskab at finde løsninger.

Derudover, har vi relevante HR-politikker og konkrete indsatser og programmer, som bl.a. vedrører: 

  • Udvikling af medarbejdere 
  • Medarbejderengagement og arbejdsglæde 
  • Sundhed i hverdagen 

CSR-rapport 2018
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere