Indikatorer om arbejdsforhold

Indikatorer om medarbejderforhold
201220132014
Fuldtidsansatte2.3882.4762.417
Deltidsansatte254245236
Ansatte i alt2.6422.7212.653
Ansatte på midlertidig kontrakt 1)156024
Ansatte omfattet af overenskomst2.5772.6532.582

Personaletal indeholder ikke tal for ansatte på timeløn, fx studentermedhjælpere.

1) Tallet dækker ansættelser, hvor der er lagt en fratrædelsesdato ind (eksklusiv elever). 

Indikatorer om trivsel
Enhed201220132014
Sygefravær 1)%3,02,93,1
Personaleopsætning 2)%8,78,910,2
Tilfælde af diskriminationAntal100
Ansatte i flexjob 3)Antal141111
Kompetenceudvikling af medarbejdere 4)Kr.42,3 mio.38,6 mio.36,2 mio

1) Tallet betyder, at hver medarbejder i gennemsnit var syg 3,1 % af den samlede arbejdstid i 2014. Tallet dækker samtlige medarbejdere. Til sammenligning er sygefraværsprocenten i forsikringsbranchen 2,9 %

2) Definition: Medarbejdere, der har forladt virksomheden enten frivilligt, er blevet afskediget, gået på pension eller anden afgang

3) Flexjob tilbydes primært til interne medarbejdere, som har behov for andre arbejdsfunktioner, end de tidligere har haft. Ud af de 11 an-satte i flexjob er 10 interne medarbejdere  

4)Beløbet indeholder ikke lønudgifter, men udelukkende betaling af eksterne uddannelsesaktiviteter. Bemærk at beløb for 2012 og 2013 er ændret i forhold til tidligere CSR-rapporter, hvor beløbet indeholdt hensættelser til periodisk betaling. Hensættelsesbeløbet er nu fjernet. Nedgang i udgiften fra 2012 til 2013/2014 skyldes, at der siden 2013 har været stort fokus på intern træning.

Antal ledere i Topdanmark fordelt på niveau og køn (ekskl. direktionen)
2011201220132014
MændKvinder% KvinderMændKvinder% KvinderMændKvinder% KvinderMændKvinder% Kvinder
1. niveau18210182101731517315
2. niveau342239362743342542422234
3. niveau896643887145927746907545
I alt1419039142100411431054214910040

Niveau 1: Reference til direktionen
Niveau 2: Reference til niveau 1-ledere
Niveau 3: Reference til niveau 2-ledere