Klimaregnskab

Oversigt over CO2-udledning i 2011-2014 (i tons)
2011201220132014
Scope 1Varmeforbrug - naturgas863963983829
Erhvervskørsel i firmabiler 1)700706718653
Scope 2Varmeforbrug - fjernvarme11011611196
Elforbrug 2)3.2282.4352.0922.039
Scope 3Erhvervskørsel i egne biler1.9761.9762.0761.976
Outsourcede aktiviteter 3)---0
Samlet absolutte CO2-udledning6.8776.1965.9805.593
Samlet CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder2,92,62,42,3

1) I tal indgår også brug af firmabil til privatkørsel. Tal alene for erhvervskørsel registreres ikke. Det vurderes, at den procentvise fordeling mellem privat- og erhvervskørsel er ca. 50 % til hver form for kørsel.

2) Tal vedrørende CO2-udledning fra elforbrug i 2011 og 2012 er korrigeret i forhold til klimaregnskab i tidligere CSR-rapporter, så tal afspejler den emissionsfaktor, som benyttes i Klimakompasset i 2013 og 2014. Det betyder også ændring i samlet absolut CO2-udledning og relativ CO2-udledning i forhold til tidligere rapporter.

3) I 2014 blev Topdanmarks main frame outsourcet til IBM. Topdanmarks strømforbrug udgør 1,18 kWh. Da IBM får strøm fra vandkraft, er der ingen CO2-udledning forbundet med forbruget.