Resumé

Her er en oversigt over målsætninger, hovedaktiviteter og resultater i 2015. Skema angiver også tilknytning til Global Compact, hvis målsætningen un-derstøtter ét eller flere principper. Hvor det drejer sig om understøttelse af princip 1 eller 2, vil den eller de specifikke menneskerettigheder være nævnt i en parentes. Derudover angives en evaluering og status i forhold til 2014, hvor det er relevant:

  • Grøn: fremgang i forhold til 2014-resultat
  • Gul: ingen ændring i forhold til 2014-resultat
  • Rød: tilbagegang i forhold til 2014-resultat

Kundemålinger: overblik over aktiviteter og resultater

Kundemålinger: Resultater for 2011 til 2015

Status på sociale medier

Kundeklager: Overblik over aktiviteter og resultater

Statistik for afgørelser i Ankenævnet for Forsikring

Global Compact. Principperne 1 og 2 (Retten til social sikkerhed)

Skadeforebyggelse

Forebyggelse blandt virksomheder: Overblik over aktiviteter og resultater

Forebyggelse i landbruget: Overblik over aktiviteter og resultater

Global Compact. Principperne 1 og 2 (Retten til arbejde og Retten til fysisk og mental sundhed) og 7, 8 og 9

Ansvarlig investering

Ansvarlig investering: Overblik over aktiviteter og resultater

Global Compact: Alle principperne 

Klima- og miljøpolitik

CO2-udledning 2015: Overblik over aktiviteter og resultater

Global Compact. Klima- og miljøpolitikken understøtter princip 7,8 og 9

Menneskerettigheder og mangfoldighed

Kvinder i ledelsen: Overblik over aktiviteter og resultater

Kvinder i ledelsen: Antal ledere i Topdanmark fordelt på køn ekskl. direktionen

Global Compact: 1, 2 og 6 (Retten til ikke-diskrimination)

Medarbejderforhold

Trivsel: Overblik over aktiviteter og resultater

Relationer og dialog

CSR-program for leverandører: Overblik over aktiviteter og resultater

Global Compact: alle principperne

Bidrag i 2015

  • På initiativ fra en medarbejder blev der indsamlet 200 ubrugte klippekort til en værdi af 20.000 kr., som gik til Børnehjælpsdagen
  • Topdanmark og medarbejdere donerede tilsammen 194.590 kr. til Læger uden Grænser
  • Topdanmark og medarbejdere donerede 112.400 kr. til Danmarksindsamlingen
  • Topdanmark donerede 50.000 kr. til landsindsamling, hvor pengene gik til flygtninge i nærområder
  • Topdanmark, medarbejdere og erhvervskunder indsamlede 176.445 kr. til Knæk Cancer-kampagnen gennem stor motionsevent
  • Medarbejdere gav 2,7 tons tøj til Røde Kors i forbindelse med Smid Tøjet-kampagnen
  • Topdanmark donerede cykler til social-økonomisk virksomhed, Buddha Bikes, som arbejder med socialt udsatte unge

Regnskabsbilag - Indsamling til Knæk Cancer via Mobilepay

CSR-rapport 2015
Topdanmark udgiver en CSR rapport, der beskriver indsatser og resultater
Læs her