Indikatorer om arbejdsforhold

Indikatorer om medarbejderforhold hos Topdanmark

  2012201320142015
Fuldtidsansatte 2.388 2.476 2.417 2.477
Deltidsansatte 254 245 236 243
Ansatte i alt2.642 2.721 2.653 2.720
Ansatte på midlertidig kontrakt 1)1560 24 42
Ansatte omfattet af overenskomst2.577 2.653 2.582 2.649

Personaletal indeholder ikke tal for ansatte på timeløn, fx studentermedhjælpere
1) Tallet dækker ansættelser, hvor der er lagt en fratrædelsesdato ind (ekskl. elever og barselsvikarer)

 

 

Indikatorer om trivsel i Topdanmark

Enhed 2012201320142015
Sygefravær 1)%3,02,93,13,0
Personaleomsætning 2)%8,7 8,9 10,2 12,5
Tilfælde af diskrimination 3)Antal 1000
Ansatte i flexjob 4)Antal 14111110
Kompetenceudvikling af medarbejdere 5)Mio4538,636,236,7

1) Tallet betyder, at hver medarbejder i gennemsnit var syg 3,0 % af den samlede arbejdstid i 2015. Tallet dækker samtlige medarbejdere. Til sammenligning er sygefraværsprocenten i forsikringsbranchen 2,9 % (2014)

2) Definition: Medarbejdere, der har forladt virksomheden frivilligt, er blevet afskediget, er gået på pension eller har forladt virksomheden af anden grund

3) Med ’tilfælde af diskrimination’ henvises til diskrimination indberettet til HR eller bragt op af personaleforeninger

4) Flexjob tilbydes primært til interne medarbejdere, som har behov for andre arbejdsfunktioner, end de tidligere har haft. Ud af de 10 ansatte i flexjob er 10 interne medarbejdere

5) Beløbet indeholder ikke lønudgifter, men udelukkende betaling af eksterne uddannelsesaktiviteter. Bemærk at beløb for 2012 og 2013 er ændret i forhold til tidligere CSR-rapporter, hvor beløbet indeholdt hensættelser til periodisk betaling. Hensættelsesbeløbet er nu fjernet. Nedgang i udgiften fra 2012 til 2013/2014 skyldes, at der siden 2013 har været stort fokus på intern træning

CSR-rapport 2015
Topdanmark udgiver en CSR rapport, der beskriver indsatser og resultater
Læs her