Klimaregnskab

Oversigt over CO2-udledning (i tons) 2012-2015

 20112012201320142015
Scope 1Varmeforbrug - naturgas 863963 983 829 850
Kørsel i firmabiler 1)700 706 718 653 664
Scope 2Varmeforbrug – fjernvarme 110 116 111 96 88
Strømforbrug 2)3.228 2.435 2.092 2.039 1.887
Scope 3Erhvervskørsel i egne biler 1.9761.976 2.0761.976 2.003
Outsourcede aktiviteter 3)---00
Samlet absolut CO2-udledning6.877 6.196 5.980 5.593 5.492
Samlet CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder2,92,62,42,32,2

 

1) I tallene indgår også brug af firmabil til privatkørsel. Tal alene for erhvervskørsel registreres ikke. Det vurderes, at den procentvise fordeling mellem privat- og erhvervskørsel er ca. 50 % til hver form for kørsel

2) Tallet vedrørende CO2-udledning fra strømforbrug i 2012 er korrigeret i forhold til klimaregnskab i tidligere CSR-rapporter, så tallet afspejler den emissionsfaktor, som benyttes i Klimakompasset i 2013, 2014 og 2015. Det betyder også ændring i samlet absolut og relativ CO2-udledning i forhold til tidligere rapporter

3) I 2014 blev Topdanmarks main frame outsourcet til IBM Danmark, hvor man får strøm fra Bergen Energi. Her produceres strømmen via vandkraft, certificeret i henhold til EU Renewables Directive. På den baggrund er der ingen CO2-udledning forbundet med forbruget

CSR-rapport 2015
Topdanmark udgiver en CSR rapport, der beskriver indsatser og resultater
Læs her