Samfundsregnskab

Ved at drive en lønsom forretning bidrager Topdanmark med betydelige, årlige beløb til den danske statskasse gennem direkte selskabsskatter og indirekte skatter. På den baggrund offentliggør vi hvert år et ’samfundsregnskab’, som redegør for disse skatteindbetalinger.

Størstedelen af Topdanmarks selskabsskat forbliver i Danmark, hvilket i betragtning af virksomhedens størrelse er usædvanligt, da andre store danske virksomheder betaler en del af deres selskabsskat i udlandet på grund af deres internationale marked. Derfor bidrager Topdanmark relativt set mere til den danske stat end andre store selskaber. 

CSR-rapport 2015
Topdanmark udgiver en CSR rapport, der beskriver indsatser og resultater
Læs her