Covid-19: Topdanmark tager samfundsansvar

Topdanmark har i mange år arbejdet aktivt med integration af bæredygtighed og samfundsansvar i vores organisation og forretning. Med corona-krisen blev ’samfundsansvar’ pludselig meget akut og handlede om kunders, medarbejderes og hele samfundets sundhed og sikkerhed. Den opgave har vi taget alvorligt med en lang række initiativer og forretningsløsninger. Her er en kort opsummering.

Topdanmark har i mange år arbejdet aktivt med integration af bæredygtighed og samfundsansvar i vores organisation og forretning. Med corona-krisen blev ’samfundsansvar’ pludselig meget akut og handlede om kunders, medarbejderes og hele samfundets sundhed og sikkerhed. Den opgave har vi taget alvorligt med en lang række initiativer og forretningsløsninger. Her er en kort opsummering.

Topdanmark fulgte promte regeringens ønske om nedlukning

I Topdanmark er der ansat ca. 2500 medarbejdere. Da Covid-19 krisen kom til Danmark i midten af marts 2020 fulgte vi straks de officielle opfordringer til at sende medarbejdere hjem for at begrænse smitten. Alle medarbejdere, der i forvejen havde hjemmearbejdspladser, blev sendt hjem med det samme, og i løbet af en uge blev der etableret hjemmearbejdspladser til de resterende. Tilbage på hovedkontoret blev godt 100 medarbejdere som en del af et beredskab på lokationen. Det har været en kæmpe transformation, som er lykkedes rigtig godt.
Ansvarlig genåbning

Nu er tiden kommet til, at arbejdspladsen gradvist kan åbne op. Her følger vi sundhedsmyndigheders anbefalinger nøje, så processen sker meget langsomt og med helt særlige ’leveregler’, fx ved at sikre to meters afstand mellem medarbejdere.

Hele vejen igennem har der været en omfattende kommunikation til medarbejdere foruden en hotline, som især i begyndelsen af krisen, kunne hjælpe bekymrede medarbejdere.
Vi hjælper kunderne

Mange af Topdanmarks kunder har befundet sig i en kritisk rejse-situation pga. Covid-19. Gennem vores Rejseforsikring har vi hjulpet ca. 10.000 kunder med at komme hjem og med erstatning ved afbestilling af ikke-nødvendige rejser.

Andre af vores kunder mærker i øjeblikket de økonomiske konsekvenser som følge af krisen, det gælder privat- såvel som erhvervskunder. Som virksomhed ønsker vi at tage et samfundsansvar og bidrage til, at danskere og det danske erhvervsliv kommer igennem den nuværende krise. Vi har arbejdet på at finde løsninger til alle typer kunder, som kan bidrage til at hjælpe dem gennem krisen. Her er et par eksempler:

  • Vores erhvervskunder har mulighed for at skifte til månedlig betaling uden betaling af det normale gebyr og dermed styrke deres likviditet. Kunder, som allerede har betalt forsikringer for 2020, kan få tilbagebetalt beløbet og derefter skifte til månedlig betaling.
  • Erhvervskunder kan også uden gebyr skifte til ’stilstandsforsikring’, fx hvis varebilen, lastbilen eller bussen holder stille. Det er en billigere forsikring, men hvor man stadig er dækket ved brand og hærværk.
  • Privatkunder, der udfører opgaver i nødberedskabet eller andet frivilligt arbejde i forbindelse corona-krisen, skal ikke ændre ’beskæftigelse’ i forbindelse med deres ulykke og/eller fritidsulykkesforsikring. Dermed undgår de en eventuel højere forsikringspris.Giv en hånd til samfundet

Det danske sundhedssystem har været under hårdt pres på mange måder. Vi vil gerne bidrage, hvor vi kan. Derfor har vores medarbejdere med en uddannelse, der kan bruges inden for sundhed, politi eller forsvar, mulighed for at arbejde i det statslige nødberedskab under corona-krisen. Medarbejderne, der vælger at bruge deres kompetencer i andet regi end Topdanmarks, vil blive ved med at modtage den løn, de er vant til. Mens de arbejder for myndighederne, betaler vi fortsat medarbejdernes løn. Bliver der udbetalt løn fra myndighederne, så modregner Topdanmark dog denne i medarbejderens nuværende løn.

Topdanmarks hovedkontor ligger i Ballerup Kommune. I løbet af corona-krisen har kommunen oplevet mangel på værnemidler, hvorfor de henvendte sig til de lokale virksomheder for at bede om hjælp. Vi kunne med glæde fremskaffe og donerede 300 heldragter, som kunne gøre gavn i den aktuelle krise.
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
CSR-ansvarlig
telefon 44 74 40 89