Ansvarlig ledelse er god ledelse

Topdanmark er en børsnoteret virksomhed, og derfor har vi som mål at skabe økonomisk værdi for vores aktionærer.

I den værdiskabelse har vi et ansvar for at: 

  • Overholde national lovgivning
  • Leve op til anbefalinger for god selskabsledelse
  • Leve op til forventningerne i FNs Global Compact

I CSR sammenhæng er det primært Global Compact-principperne, vi arbejdet med. I praksis betyder det, at der er udviklet og implementeret en række politikker og iværksat særlige indsatser, hvor der er behov, eller det giver forretningsmæssig mening. 

De væsentligste områder er:

Læs også om vores whistleblowerordning og arbejdet med Corporate Governance (god selskabsledelse).  

CSR-rapport 2018
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere