Klima og miljø

Topdanmark ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet på en måde, der bidrager til vores forretning. Derfor tilstræber vi at kombinere vores forretningsmål med hensynet til klima og miljø.

Topdanmark påvirker klimaet og miljøet direkte gennem den daglige drift af virksomheden og indirekte gennem vores forretningsmæssige aktiviteter. Vi prioriterer at forholde os til klima og miljø i vores egen drift, da vi her har størst indflydelse til at definere målsætning og iværksætte initiativer, som både reducerer vores udgifter og påvirker vores miljømæssige fodaftryk i en positiv retning.

Topdanmark har opsat mål for CO2-udledning, da vi vurderer, at det er det område, som er mest relevant at arbejde med.

Målsætning og årets resultat 2017

Topdanmarks to solcelleanlæg producerede 1093 MWh miljøvenlig strøm ud af et samlet strømforbrug på 5441 MWh. Dermed, har vores solcelleanlæg bidraget med omkring 20% af vores samlede strømforsyning i 2017. 

Klimarapport

Topdanmark rapporterer til CDP (Carbon Disclosure Project), som er et internationalt miljørapporteringsinitiativ, der arbejder for åbenhed og dialog om virksomheders CO2-udledninger og klimastrategier.

I 2017 var gennemsnittet for samtlige besvarelser til CDP C. Topdanmarks score var også C.

Læs seneste CDP-rapport (2016)

 

Læs mere om Topdanmarks:

CSR-rapport 2017
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere