Corporate Governance

Topdanmark har gennem flere år haft fokus på god selskabsledelse - Corporate Governance.

Definition

Vi har valgt at definere Corporate Governance som:

Ledelsesregler, der sætter rammer for ledelsens incitamenter til og muligheder for at agere i aktionærernes og øvrige interessenters interesse.

Et centralt element i vores filosofi er at vedligeholde og udbygge de forhold, som forener de vigtigste interessenter: kunderne, medarbejderne og aktionærerne i en ubrydelig treenighed.

Status på Corporate Governance

  • Topdanmark har fjernet alle vedtægtsmæssige begrænsninger.
  • Topdanmark lever for alle praktiske formål op til Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger for god Corporate Governance.
  • Det er Topdanmarks opfattelse, at det eneste reelle værn mod en uinviteret overtagelse er en aktiekurs, der afspejler det fremtidige indtjeningspotentiale