Aflønningsudvalg

I henhold til §22 i Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder har bestyrelsen i Topdanmark og Topdanmark Forsikring nedsat et fælles aflønningsudvalg for Topdanmark koncernen.

Som medlemmer af aflønningsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Ricard Wennerklint, næstformand Jens Aaløse og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Mette Jensen. Bestyrelsen har valgt Ricard Wennerklint til formand for aflønningsudvalget.

Som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder besidder de to generalforsamlingsvalgte medlemmer af aflønningsudvalget efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om aflønning i Topdanmark er i overensstemmelse med den af generalforsamlingen godkendte aflønningspolitik og den til enhver tid gældende lovgivning. Det medarbejdervalgte medlem af aflønningsudvalget er valgt i henhold til Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder §22, stk. 6.

Læs mere om aflønningsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse her på hjemmesiden, Direktion og bestyrelse.

Aflønningsudvalget holder tre ordinære møder om året. I pdf'en nedenfor kan du læse mere om forretningsorden for aflønningsudvalget i Topdanmark.

Medlemmer af udvalget

Chair Ricard Wennerklint 

Committee Member Jens Aaløse

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard. 
Tlf: 44 74 40 17 
Mobiltlf: 40 25 35 24 
E-mail: she@topdanmark.dk