Nomineringsudvalg

Bestyrelsen i Topdanmark har nedsat et nomineringsudvalg for Topdanmark koncernen.

Nomineringsudvalget forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende bestyrelsens og direktionens struktur og sammensætning.

Som medlemmer af nomineringsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Ricard Wennerklint og næstformand Jens Aaløse. Bestyrelsen har valgt Ricard Wennerklint til formand for udvalget.

Som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder besidder begge medlemmer af nomineringsudvalget efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af hvilke kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen, bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse og sammensætning, bestyrelsens og direktionens aktuelle kvalifikationer etc.

Læs mere om nomineringsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse her på hjemmesiden, Direktion og bestyrelse.

 

Medlemmer af udvalget

Chair Ricard Wennerklint
Committee Member Jens Aaløse