Gennemskuelig klageproces

Alle kunder har ret til at klage. Det er almindelige forbrugerrettigheder, som vi understøtter. Vi lægger vægt på, at kunderne er tydeligt informeret om deres klagemuligheder, samt at de er sikret en nem og fair klageproces.

Topdanmark behandler ca. 300.000 skader om året. Det kan derfor ikke undgås, at vi modtager klager fra kunder over den erstatning eller den service, de har fået.

Kundeklager bruges konstruktivt 

Forsikrings- og pensionsprodukter kan være vanskelige at forstå, og i nogle tilfælde lever erstatningen eller hjælpen i skadesituationen ikke op til den forventning, kunden har haft. Det kan fx skyldes begrænsninger i vilkårene, som kunden ikke har været opmærksom på, eller at kunden ikke er i stand til at dokumentere de værdier, vi skal erstatte. 

Kundeklager kan også være et udtryk for, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere forsikringens betingelser eller vores afgørelse ved en skade. Derfor bruger vi kundeklager konstruktivt til at vurdere, hvordan vi kan forbedre vores kommunikation og rådgivning. 

Mulighed for at klage

Er kunden ikke enig i vores afgørelse af en klage, er der mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Forsikring, når det drejer sig om private forsikringer. 

Målsætning

Vores mål er at få medhold i flest mulige sager, som bringes op i ankenævnet, da det betyder, at afgørelserne har været korrekte fra vores side. Uanset udfaldet benytter vi altid ankenævnssager til at vurdere, hvordan vi kan forbedre vores kundekommunikation.

Kontaktinformation

Klager kan sendes pr. brev til: 

Topdanmark A/S

Att.: Kundeklager

Borupvang 4

2750 Ballerup 

Fakta om kundeklager
- Omkring 95 % af henvendelserne til vores klageafdeling vedrører private forsikringsforhold

- Topdanmark behandler over 300.000 skader om året

- Antallet af kundeklager der går videre til Ankenævnt for Forsikring er under én promille af det samlede antal skadehenvendelser
CSR-rapport 2018
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere