Resumé over aktiviteter og resultater i 2012

Her er en oversigt over hovedaktiviteter i 2012 og resultater. Desuden er hver aktivitet sat sammen med principperne under Global Compact, hvor det er relevant. Hvor det drejer sig om understøttelse af princip 1 eller 2, vil den eller de specifikke menneskerettigheder være nævnt i en parentes.

Oversigten viser også mål for 2013.

Ansvarlig virksomhedsledelse

Interessenter

Produkter og service

Produkter og service

Samfund