Samfundsregnskab

Ved at drive en lønsom forretning bidrager Topdanmark gennem direkte selskabsskatter og indirekte skatter med betydelige, årlige beløb til den danske statskasse. I CSR-rapporten for 2011 udarbejdede vi for første gang et ’samfundsregnskab’, som var en opgørelse over vores skatteindbetalinger.

Nedenfor er vores samfundsregnskab for 2012:

Som det fremgår af tabellen, udgjorde Topdanmarks andel 1,2 % af de samlede forventede selskabsskattebetalinger til den danske stat i 2012. Til sammenligning udgjorde antal beskæftigede i Topdanmark 0,2 % af det samlede antal beskæftigede i den private sektor i Danmark.