Indikatorer om arbejdsforhold

Indikatorer om medarbejderforhold
201120122013
Fuldtidsansatte2.3372.3882.476
Deltidsansatte262254245
Ansatte i alt2.5992.6422.721
Ansatte på midlertidig kontrakt 1)141560
Ansatte omfattet af overenskomst2.5332.5772.653

Personaletal indeholder ikke tal for ansatte på timeløn, fx studentermed-hjælpere.

1) Tallet dækker ansættelser, hvor der er lagt en fratrædelsesdato ind (eksklusiv elever). Tilvæksten i 2013 skyldes ansættelser af ekstra personale til håndtering af skader ved de to storme i oktober og december 2013.

Indikatorer om trivsel
Enhed201120122013
Sygefravær 1)%3,13,02,9
Personaleopsætning 2)%9,88,78,9
Tilfælde af diskriminationAntal010
Ansatte i flexjobAntal141411
Kompetenceudvikling af medarbejdere 3)Kr.37 mio.45 mio.41,5 mio.

1) Tallet betyder, at hver medarbejder i gennemsnit var syg 2,9 % af den samlede arbejdstid i 2013. Tallet dækker samtlige medarbejdere.

2) Definition: Medarbejdere, der har forladt virksomheden enten frivilligt, er blevet afskediget, gået på pension eller anden afgang.

3) Beløbet indeholder ikke lønudgifter, men udelukkende betaling af uddannelsesaktiviteter.

Antal ledere i Topdanmark fordelt på niveau og køn (ekskl. direktionen)
201120122013
MændKvinder% KvinderMændKvinder% KvinderMændKvinder% Kvinder
1. niveau182101821017315
2. niveau342239362743342542
3. niveau896643887145927746
I alt14190391421004114310542

Niveau 1: Reference til direktionen
Niveau 2: Reference til niveau 1-ledere
Niveau 3: Reference til niveau 2-ledere

 

 

09.01.2014. Siden opdateres i slutningen af januar