Samfundsregnskab

Side 2011 har Topdanmark udarbejdet et 'samfundsregnskab', dvs. en opgørelse over vores skatteindbetalinger.

Ved at drive en lønsom forretning bidrager Topdanmark gennem direkte selskabsskatter og indirekte skatter med betydelige, årlige beløb til den danske statskasse. 

Nedenfor ses vores samfundsregnskab for 2013.