Samfundsregnskab

Her er Topdanmarks 'samfundsregnskab' for 2014, dvs. en opgørelse over vores skatteindbetalinger, både de direkte selskabsskatter og indirekte skatter. Ved at drive en lønsom forretning i Danmark bidrager Topdanmark på den måde med betydelige, årlige beløb til den danske statskasse.  Det ser vi som en del af vores samfundsansvar.