Klimaregnskab

1) I tallene indgår også brug af firmabil til privatkørsel. Tal alene for erhvervskørsel registreres ikke. Det vurderes, at den procentvise fordeling mellem privat- og erhvervskørsel er ca. 50 % til hver form for kørsel. Stigning i forbrug af benzin og diesel skyldes primært at bilflåden er forøget med seks biler.

2) Topdanmarks mainframe er outsourcet til IBM Danmark, hvor man får strøm fra Bergen Energi. Her produceres strømmen via vandkraft certificeret i henhold til EU Renewables Directive. På den baggrund er der ingen CO2-udledning forbundet med forbruget.

CSR-rapport 2016
Topdanmark udgiver en CSR rapport, der beskriver indsatser og resultater
Læs her