Whistleblower-ordning

Topdanmark har etableret en whistleblower-ordning, som er beregnet til at håndtere kriminelle og/eller meget alvorlige forhold vedrørende Topdanmark. Fx:

  • Kriminelle forhold som fx overfakturering, svindel, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende
  • Forhold vedrørende regnskabsføring, den interne kontrol og korruption • Forhold ved alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • Forhold, der har betydning for koncernen som helhed
  • Forhold, der kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv og/eller helbred

Ordningen har til hensigt at give både Topdanmark-medarbejdere og andre med tilknytning til Topdanmark, fx nuværende og tidligere samarbejdspartnere og tidligere ansatte, mulighed for at anmelde forhold, som kan være i strid med Topdanmarks politikker eller gældende lovgivning.

Topdanmarks whistleblower-ordning er godkendt af Datatilsynet.

Ordningens begrænsninger

Whistleblower-ordningen er ikke beregnet til forhold, der vedrører brud på interne regler, levemåder, kodeks for god opførsel etc. Sådanne forhold bliver for Topdanmarks medarbejdere håndteret gennem HR-afdelingen og personaleorganisationerne. Ordningen kan heller ikke benyttes til håndtering af klager fra kunder.

Læs vejledning og skema til indberetning her.

CSR-rapport 2018
Topdanmark udgiver en CSR-rapport, der beskriver indsatser og resultater

Læs mere