Karrieremuligheder

Vejene er mange og forskellige

I Topdanmark understøtter vi udvikling og karriere. Vi arbejder målrettet på at skabe muligheder, der både matcher medarbejdernes særlige udviklingsønsker og vores behov for medarbejdere med bestemte kompetencer og kvalifikationer.

Ved at sætte fokus på forskellige udviklings- og karriereveje i Topdanmark kan vi være med til at sikre, at vi også fremover lykkes med at udvikle, fastholde og tiltrække de kolleger, vi har brug for.

Her kan du læse om karrieremulighederne hos os.

Assurandør - forsikringssælger

Jobbet som forsikringssælger består primært af opsøgende salg og rådgivning til private forsikringskunder, som bor i eget hus. Du skal sælge alle former for privatforsikringer til husstanden (hus, indbo, ulykke, bil m.m.).

Kundebetjener

Som kundebetjener er dit primære arbejdsområde at servicere, rådgive og mersælge til vores kunder, når de ringer til os. Vores kunder er primært privatkunder med en eller flere forsikringer (f.eks. bil, indbo, hus, ulykke).

Leder

Som leder er du med til at sætte retningen for det ansvarsområde, du er leder for og sikre, at medarbejderne bidrager aktivt. Vi fokuserer meget på, at arbejdsdagen for vores medarbejdere er præget af arbejdsglæde og trivsel.

Pensionschef

Som pensionschef er du ansvarlig for salg af firmapensioner i samarbejde med erhvervsassurandører eller som rent kanvassalg. 

Pensionskundechef

Som pensionskundechef har du det overordnede ansvar for vores firmapensionsaftaler med virksomheder med over 25 ansatte.

Pensionsrådgiver

Som pensionsrådgiver rådgiver du medarbejdere, deltager i implementering af nye firmapensionsaftaler samt servicerer mindre eksisterende virksomheder. 

Projektleder

Som projektleder varetager du den daglige ledelse af et udviklingsprojekt eller delprojekt – typisk med teknologisk fokus. Du har ansvar for både projektresultatet og for processen – herunder at sikre, at målsætning mht. tid, indhold og økonomi nås i forhold til definerede succeskriterier.

Skadebehandler (skadehjælp)

Som skadebehandler varetager du forskellige former for skader som f.eks. bygnings-, indbo-, auto- og erhvervsskader. Du varetager også forløbet, fra en kunde anmelder en skade, til sagen er afsluttet. Her fokuserer vi på at give vores kunder den ekstra service, der gør, at de føler sig godt hjulpet.

Specialist

I Topdanmark dækker begrebet specialist over en bred gruppe af medarbejdere – fx økonomer, underwritere, erfarne jurister, produktudviklere, skadebehandlere med stor viden og erfaring, medarbejdere i marketing samt en bred vifte af forskellige jobfunktioner i it-afdelingen.

It-medarbejder

Som en af Topdanmarks 350 it-medarbejdere er du med til at sikre understøttelse og udvikling af vores it-systemer, så vi leverer den bedst mulige service til vores kunder. Vi arbejder agilt med SCRUM og beskæftiger mange forskellige it-profiler som fx: Udvikler, arkitekt, driftsmedarbejder, supporter, tester og SCRUM master. 

Taksator – Bygning

Som bygningstaksator skal du foretage risikovurdering af de bygninger, som kunderne ønsker at forsikre hos os. Det gælder almindelige enfamilieshuse, men også erhvervsbygninger og landbrugsbygninger, herunder bygningsmæssige indretninger som fx halmfyringsanlæg.

Taksator – Løsøre/Sikring

Du skal som løsøretaksator se på, om sikringen af vores private kunders hjem og ejendele er – eller var – god nok. Herunder give forslag/krav til en bedre sikring. Som sikringskonsulent skal du risikovurdere vores erhvervskunders tyverisikring.

Taksator - Auto

Som autotaksator i Topdanmark er din primære opgave at opgøre alle former for skader sket på alle typer af køretøjer, fx biler, cykler, traktorer, arbejdsmaskiner, campingvogne mm. Kort sagt opgør du skader på stort set alt hvad der kan køre.