Beskrivelse af jobbet

Jobbet som forsikringssælger består primært af opsøgende salg og rådgivning til privatkunder, som bor i eget hus. Du skal sælge alle former for privatforsikringer til husstanden (hus, indbo, ulykke, bil m.m.). Derudover skal du rådgive og sælge livsforsikringer og pensionsløsninger til både nye og eksisterende privatkunder.

For at få succes som forsikringssælger er det vigtigt, at du leverer gode kundeoplevelser i alle kontakter med kunderne. Du skal være i stand til på egen hånd at generere emner og booke møder som et betydeligt supplement til dem, du får leveret af Topdanmark. Du skal forvente at bruge tre aftener om ugen på kundebesøg.

Senere i jobforløbet skal du også lave opsøgende salg og rådgivning til det mindre erhvervsmarked. Her skal du sælge alle former for erhvervsforsikringer til virksomheder med 0-5 ansatte. Derudover skal du rådgive og sælge arbejdsmarkedspensionsløsninger til virksomheder og selvstændige med primært 2-5 ansatte. 

Karrieremuligheder

Jobbet som forsikringssælger giver dig et uddannelses- og erfaringsmæssigt stærkt fundament, som kan være et springbræt til stort set alle de forskellige jobkategorier i Topdanmark. De typiske karrierevalg er fx:

 • privatassurandør plus (mindre erhvervsdrivende)
 • erhvervsassurandør
 • landbo- / landbrugsassurandør
 • salgsleder / salgschef / teamleder
 • pensionschef / pensionsrådgiver.

Krav og forventninger i jobbet

Der er ingen krav til formel uddannelse for at få et job som forsikringssælger. Fra du tiltræder jobbet bliver du løbende udstyret med de nødvendige faglige og salgsmæssige færdigheder via en god og målrettet uddannelse.

Internt gennemgår du et længere introduktionsprogram før opstarten på hver af de tre forskellige fagområder (privat, liv/pension og erhverv), hvor du blandt andet skal arbejde med Topdanmarks salgssystemer, produktkendskab og salgsmetodik. Herudover skal du løbende deltage i Topuddannelsen, som er vores egen salgsfaglige træningsplatform.

Du skal være indstillet på, at du sideløbende med det daglige salgsarbejde skal gennemgå en længerevarende uddannelse på Forsikringsakademiet. I lighed med vores interne introduktionsforløb bliver du her uddannet inden for hvert af de tre respektive fagområder. Du afslutter hvert uddannelsesforløb med en skriftlig kompetenceprøve og en mundtlig eksamen. Forløbet tager ca. 3 år, og når du har afsluttet det succesfuldt, får du titlen exam. assurandør.

I Topdanmark stiller vi store krav til vores medarbejderes faglige kompetencer, fordi vi som selskab ønsker at have branchens dygtigste og fagligt stærkeste forsikringssælgere. Derfor er det et krav, at du gennemfører ovennævnte uddannelse. Kombinationen af vores egen uddannelse og den faglige uddannelse på Forsikringsakademiet gør dig til branchens bedste forsikringssælger (privatassurandør).

Da arbejdet indeholder meget selvstændigt initiativ, forventer vi blandt andet, at du:

 • er en god sælger
 • er målrettet og kan sætte dig selv i gang
 • er kommunikerende, ansvarsbevidst og resultatorienteret
 • er robust og kan se mulighederne i situationen
 • har humoristisk sans
 • har en høj stresstærskel
 • kan planlægge og strukturere din egen hverdag
 • kan samarbejde
 • har egen bil.

Disse punkter giver dig et godt billede af, hvad jobbet kræver.

Interview med en forsikringssælger
Læs interviewet med en af vores forsikringssælgere, og se om jobbet er noget for dig.
Klik her