It-medarbejder

Topdanmark er en spændende arbejdsplads, hvor it spiller en central rolle i virksomhedens vækst og udvikling. Vi har organiseret arbejdet, så vi bedst muligt understøtter kunder, forretning og medarbejdere, og vi har hele tiden fokus på at blive bedre.  

Vores it-medarbejderes faglige kvalifikationer er vigtige, og det er samtidig helt afgørende, at deres personlige egenskaber passer til Topdanmark. Vi arbejder i selvstyrende teams og som it-medarbejder skal man derfor sætte pris på at tage ansvar og at arbejde tæt sammen med kollegaerne, både i og udenfor it-afdelingen.  Vi har en åben og uformel tone og en meget ubureaukratisk organisation. Det betyder, at der er kort vej fra tanke til handling, og at man som medarbejder har stor indflydelse på dagligdagen. Vi sætter kunden i centrum og sikrer den bedst mulige understøttelse af de kundevendte medarbejdere. 

Overordnet set beskæftiger it-afdelingen sig med drift og udvikling.

Drift

Her har vi fokus på at levere en sikker drift til forretningen og samtidig at videreudvikle vores tekniske platform. Vi læner os op ad ITIL processerne. Vores servicedesk er gode til at hjælpe medarbejderne i Topdanmark med alt fra support og fejlmeldinger til bestilling af udstyr og software. Driften leverer derudover servere, klienter, backup, netværk, telefoni og en masse andet, som sikrer it understøttelsen i Topdanmark. Vores teknologiske platform bygger på bl.a. Microsoft (Windows m.m.), mainframe, DB2 og Citrix.

Udvikling

Agil udvikling er en hjørnesten i it-organisationen. Vi anvender primært Scrum, men Kanban anvendes også nogle steder, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Størstedelen af udviklingen retter sig mod kunder og forretning. Vi har en del forskellige systemer, som baserer sig på forskellige teknologier, bl.a. Java, Cobol, PL/1, SAP, SAS og Notes. Vi beskæftiger både udviklere og forretningsanalytikere, og vi arbejder meget tæt sammen med forretningen, fordi vi tror på, at det skaber de bedste løsninger.

Machine Learning

Topdanmarks Machine Learning team består af både udviklere, statistikere og analytikere, som beskæftiger sig med tekst- og billedanalytisk Machine Learning. Arbejdstilgangen er eksperimentel, hvilket giver mulighed for at afprøve nye modeller og teknikker på konkrete opgaver i Topdanmark. Du vil arbejde med alsidige opgaver, der har målbar effekt på virksomheden og som udfordrer og udvikler dine kompetencer. 

Vi har i samarbejde med Københavns Universitets Institut for Datalogi skabt et uddannelsesforløb i Machine Learning målrettet naturvidenskabelige kandidater. Formålet er at sikre, at vores højtuddannede medarbejdere vedbliver at være på forkant med videnskaben. Derudover samarbejder vi også med forskere om at udvikle datamodeller med de nyeste metoder eksempelvis indenfor billedanalyse. 

I nedenstående link kan du se mere om vores samarbejde med Alexandra Instituttet. 

alexandra.dk/dk/aktuelt/nyheder/2018/robotraadgiver-skal-hjaelpe-topdanmark

Krav og forventninger i jobbet

Som it-medarbejder i Topdanmark skal din uddannelsesmæssige baggrund være i orden. Derudover er det vigtigt, at du brænder for at levere de rigtige it-løsninger til vores kunder og brugere. Du tror på, at de bedste løsninger skabes i agile, selvstyrende teams i tæt dialog med brugerne. Du har erfaringer med denne arbejdsform. Du arbejder målrettet og struktureret, du er vedholdende og har gode kommunikationsevner. Du må også gerne have erfaring fra den finansielle branche. Til gengæld tilbyder vi en dagligdag med udfordrende opgaver og mulighed for personlig og faglig udvikling.

Effektiv udviklingskultur
Se en film om vores udviklingskultur i Topdanmark Se filmen her
Hør om arbejdet i vores it-afdeling

Se filmen her
Mød vores IT-udvikler, Ask Josephsen

Mød Ask her
Mød vores IT-udvikler i Machine Learning, Søren Pedersen

Mød Søren her