Pensionskundechef

Beskrivelse af jobbet

Som pensionskundechef har du det overordnede ansvar for vores firmapensionsaftaler med virksomheder med over 25 ansatte. Du skal:

 • afholde informationsmøder sammen med pensionsrådgivere efter behov
 • udarbejde implementeringsplaner, pensionspolitikker, serviceaftaler og lignende
 • fastholde og aktivt dyrke kontakten og relationerne til ledelsen hos firmakunden, med henblik på mersalg samt fastholdelse af kunder
 • sikre høj kundetilfredshed og høj loyalitet hos kunderne, blandt andet via synlighed i virksomheden
 • afholde statusmøder med kunder, jf. serviceaftalen
 • udvide og/eller genforhandle eksisterende firmapensionsaftaler
 • arbejde for bevarelse, forhøjelse og forbedring af allerede tegnede pensionsordninger gennem rådgivning og betjening
 • sikre at alle kunder bliver henvist til andre relevante forretningsområder i Topdanmark – med det formål at hjælpe kunden på bedst mulige måde
 • deltage i relevante projekter – fx produktudvikling
 • rådgive ledelsen
 • rådgive andre medarbejdere.

Krav og forventninger i jobbet

Vi forventer, at du har:

 • erfaring med firmapension
 • exam. assurandør, men alternativt relevante moduler på niveau 4 (gerne niveau 5)
 • erfaring med forhandling mellem virksomheder
 • erfaring med PC på brugerniveau, herunder Office-pakken.