Projektleder


Beskrivelse af jobbet

Som projektleder i Topdanmarks Projektcenter varetager du den daglige ledelse af et udviklingsprojekt eller delprojekt – typisk med teknologisk fokus. 

Forandringsledelse er også et væsentligt parameter i projektledelsesarbejdet for at sikre rette forankring i modtagende organisation samt indfrielse af benefits.

Det er din opgave at definere roller og ansvar, sikre at der skabes resultater, motivere projektdeltagerne, opdyrke det gode samarbejde og bidrage til projektdeltagernes faglige og personlige udvikling.

Som projektleder har du ansvaret for, at projektet har de nødvendige forudsætninger for at indfri projektets formål. Herunder også rekruttere og udvikle projektdeltagere til og i projektet – og sikre involvering af både interne og eksterne interessenter.

Krav og forventninger i jobbet

Som projektleder har du typisk en akademisk uddannelse gerne med fokus på projektledelse, organisation, strategi eller ledelse. Derudover har du veldokumenterede resultater og erfaring med gennemførelse af udviklingsprojekter med teknologisk fokus. Kendskab til it-systemudviklingsmetoder er en fordel.

Du skal agere proaktivt og præge udviklingen i et helhedsorienteret perspektiv (kundeoplevelse- og adfærd, teknologiforståelse, digitale muligheder m.fl.). Ligesom du skal arbejde professionelt og tillidsbaseret, når du navigerer under konstante forandringer, sætter ledelsesretning og skaber forudsigelighed.

Karrieremulighed

I Projektcenteret lægger vi vægt på faglig udvikling og karrieremuligheder for den enkelte medarbejder. I den forbindelse har vi en karrieremodel, der sætter fokus på flere dimensioner i udviklingen af den enkelte. Ligeledes opererer vi med flere roller. Fx:

  • Juniorprojektleder 
    Leder typisk et mindre team på 2-5 medarbejdere. Indgår ofte som delprojektleder på større program
  • Projektleder
    Leder typisk tværorganisatoriske projekter på 10-20 medarbejdere
  • Seniorprojektleder og projektchef
    Leder typisk større programmer eller projekter sammensat af flere mere eller mindre selvstændige projektspor. Samlet størrelse på programmerne kan variere mellem 25-150 medarbejdere. Ledelsesdelen inkluderer her også potentiel leverandørstyring, off shoring etc.

Som projektleder i Topdanmark opnår du høj faglighed inden for projektledelse og personlig udvikling som leder. Du agerer på alle ledelsesniveauer og får en synlig og anerkendt rolle i organisationen.

Afdelingen - Projektcenter

I Projektcenteret bidrager vi til de største udviklingsindsatser i Topdanmark med projektledelse og andre projektkompetencer. Dine nærmeste kolleger er projektchefer, seniorprojektledere, projektledere, contract managers, juniorprojektledere og programassistenter.

Vi har konstant fokus på udvikling af Topdanmarks udviklingskultur, optimering af projekter samt udvikling af vores udviklingsmodel og de værktøjer, der understøtter projektlederne i deres arbejde. Samtidig har vi stort fokus på din faglige udvikling, så du hele tiden er klædt på til at mestre din rolle. Du bliver en del af en socialt velfungerende gruppe, der bakker op om hinanden og har fælles, høje ambitioner om at gøre en forskel, skabe værdi for forretningen og hjælpe dig videre i din udvikling.

Det sociale Topdanmark

Det sociale Topdanmark

Mød vores projektleder, Christina Klavsen
Se filmen her
Effektiv udviklingskultur
Se en film om vores udviklingskultur i Topdanmark Se filmen her
En agil udviklingsorganisme
Topdanmark erstatter traditionelle projekter med en agil udviklingsorganisme   

Læs mere her