Specialist

Beskrivelse af jobbet

I Topdanmark dækker begrebet specialist over en bred gruppe af medarbejdere, der besidder en unik viden og erfaring, som kun få andre i virksomheden har. Specialister arbejder både i forretnings- og stabsområder og dækker en bred vifte af jobs inden for eksempelvis økonomi, jura, salg, skadebehandling, produktudvikling, forretningsudvikling, marketing, HR eller IT.

Som specialist har du typisk et betydeligt ansvar inden for dit fagområde og kan selvstændigt varetage komplekse opgaver og drive udviklingen inden for dit felt. Du veksler mellem stor selvstændighed i opgaveløsningen og tætte samarbejdsrelationer med ledelsen og med kolleger i andre funktionsområder.

Du bliver ofte involveret i udarbejdelsen af analyser og beslutningsoplæg for og med ledelsen og kan periodevis arbejde i tværgående, længerevarende projekter.

Specialister er ikke ledere, projektledere eller administrative medarbejdere.

Krav og forventninger i jobbet

En specialist har typisk en lang eller mellemlang videregående uddannelse inden for sit felt.

I Topdanmark har vi fokus på forandringer, samarbejde og videndeling. Det stiller store krav til dig som specialist. Du skal nemlig ikke kun være motiveret af fordybelse indenfor dit eget fagområde, men også af at formidle din viden og erfaring til andre i virksomheden – herunder kunne indgå i forskellige samarbejds- og beslutningsfora.

Du skal motiveres af at være med, når vigtige beslutninger træffes. Du har en gennemslagskraft, der gør, at der bliver lyttet til dig, når du deler ud af din viden og gør dine synspunkter gældende.

Du holder af at opbygge og vedligeholde et fagligt og professionelt netværk internt i organisationen. Samtidig forventer vi, at du er interesseret i og arbejder kontinuerligt med din egen faglige og personlige udvikling.

Vi arrangerer løbende temamøder for specialister, som er en god anledning til at dyrke netværk og samtidig blive udfordret og opdateret på din egen rolle i relation til aktuelle emner.

Topdanmark tilbyder desuden et særligt udviklingsforløb for specialister.