Ledelsesprincipper

Ledelse i Topdanmark

Lederne i Topdanmark har et særligt ansvar for, at vi skaber værdi for vores aktionærer, kunder og medarbejdere. Vi lægger vægt på, at der er formuleret klare forventninger til lederens adfærd. Forventningen beskriver vi i Topdanmarks ledelsesværdier

Ledelsesværdier:

 • vær ambitiøs og se muligheder
 • træf beslutninger og tag ansvar
 • kommuniker og del viden
 • vis tillid og giv plads
 • vær nærværende, tilgængelig og inspirerende
 • vis helhedssyn.

Mål

 • At være i stand til at tiltrække og fastholde lønsomme kunder og kvalificerede medarbejdere.
 • At være en dynamisk virksomhed, der fremmer personlig og faglig udvikling.

Værdisæt

Vi vil skabe et troværdigt brand ved, at vores kunder oplever og får bekræftet vores brand, hver gang de er i kontakt med os.

Derfor har vi siden 2000 arbejdet internt med vores kerneværdier. Kerneværdierne har rødder i de værdier, der allerede lever i Topdanmark, og i de værdier vi ved kunder generelt ønsker sig af deres forsikringsselskab. Tilsammen danner de vores værdisæt.

Ledelsesværdier

Under lederudviklingsforløbet "HUSK at være leder" havde alle ledere i Topdanmark mulighed for at påvirke valget af de ledelsesværdier, der fremover skulle være kendetegnende for god ledelse i Topdanmark. Lederne tog udgangspunkt i værdisættet og diskuterede, hvad det betød for dem i deres rolle som ledere. De valgte de ledelsesværdier, som efterhånden er blevet grundlaget for vores jævnlige ledelseskvalitetsmålinger. Lederudvikling i Topdanmark skal ses som en af de aktiviteter, der støtter vores ledere i at kunne leve op til Topdanmarks ledelsesværdier.

Ledelseskvalitet

Vi måler jævnligt på, hvordan den enkelte leder lever op til vores ledelsesværdier. Målingen foregår som en anonym spørgeskemabaseret undersøgelse og er en integreret del af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

Kvindelige ledere

Ligestilling er et løbende tema i Topdanmark, og vi ønsker at sikre lige muligheder for mænd og kvinder. Derfor har vi også fokus på kønsfordelingen blandt vores ledere.

Vores kultur underbygger kvindelige ledere, og vi inspirerer og motiverer til stadighed vores kvindelige medarbejdere til at søge lederstillinger

En statistik over ligestilling i lederstillinger i Topdanmark viser, at flere og flere kvinder sætter sig på lederposterne. Antallet af kvindelige ledere er gennem de sidste år steget synligt på alle niveauer. Fx er antallet af kvindelige ledere på det højere mellemlederniveau blevet mere end fordoblet gennem de senere år. Antallet af kvindelige ledere på dette niveau er dermed steget fra 17 pct. i 2005 til 38 pct. nu.

Politikker

Som supplement til vores værdier har vi en række politikker, der udtrykker vores holdninger til forskellige områder.

Det gælder for eksempel vores:

 • HR-politik
 • kommunikationspolitik
 • it-politik
 • skadepolitik
 • accept- og antagelsespolitik
 • genforsikringspolitik
 • investeringspolitik
 • sundhedspolitik.