Trivsel og sundhed

Det er de mange dygtige og engagerede medarbejdere, der skaber Topdanmark. Vi er overbeviste om, at vores trivsel og sundhed som medarbejdere er et væsentligt fundament for, at vi lykkes med at nå vores mål.
Derfor har vi ikke bare nogle fornuftige politikker og hensigtserklæringer, men også en række konkrete fælles aktiviteter og individuelle tilbud.  

Individuel tilpasning sikrer din work/life-balance

Vi er alle først og fremmest mennesker, der har et liv – og så et arbejde, der skal fungere som en positiv del af helheden.

Menneskers behov skifter gennem livet. For at sikre at du trives med dit arbejde, kan din ansættelsesaftale derfor justeres løbende – fx ift.:

Flekstidsordning

 • Deltidsarbejde

 • Hjemmearbejde

 • Fri ved barnets fem første sygedage

 • Orlov i op til seks måneder til brug efter eget valg

 • Seniorpolitik - ekstra feriedage og mulighed for reduceret tid

 • Trivselsdialoger i dit team

  To gange om året  svarer vi alle på et spørgeskema om trivslen i teamets hverdag. Det følges op af lokale dialogmøder. Det enkelte team beslutter selv, hvad der skal sættes fokus på.

  Én gang om året er der en samlet koncernmåling, hvor alle besvarer et par spørgsmål om egen trivsel. Det giver den øverste ledelse et samlet indtryk af den generelle trivsel, motivation og grad af engagement.

  Sundhed, når det gælder

  Alle medarbejdere har en sundhedsforsikring. Gennem den kan du få stressrådgivning. Den dækker også mange former for behandling – fx kiropraktik, akupunktur, fysioterapi og nogle operationer.                                       
  Vejer du for meget, bevæger du dig for lidt, spiser du for usundt, eller er du ved at få nogle fysiske skavanker? Hvis du som medarbejder har nogle konkrete sundhedsudfordringer, men svært ved at ændre din livsstil, kan du søge om et intensivt og målrettet sundhedsforløb.

  Sundhed til hverdag

  • Vores kantiner tilbyder en lækker frokost, der følger Fødevarestyrelsens anbefalinger. Det betyder mange grøntsager og mindre mættet fedt.
  • På hovedkontoret har vi en lang række sportsklubber – bl.a. med fitnesscenter. Alle medarbejdere har desuden adgang til en serie rabataftaler – bl.a. på medlemskab til en landsdækkende fitnesskæde. 
  • Sundhed i hverdagen kommer også af at have det sjovt med sunde aktiviteter. Derfor deltager vi jævnligt i kampagner og arrangementer – DHL-løb, Vi Cykler Til Arbejde, Knæk Cancer. 
  • En række aftaler og samarbejdspartnere gør det lidt lettere for os at holde den sunde stil i hverdagen: massageordning som bruttolønsordning, cykelsmed, Body-SDS, rabat hos hele viften af behandlere tilknyttet WTC Healthcare Center.
  • Sundhed er også noget vi engagerer os i at give til andre. Blodbanken besøger os tre gange om året med meget stort udbytte. Vi samler ind til Knæk Cancer i en motionsuge, hvor Topdanmark betaler Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer-kampagne per kalorie, medarbejderne forbrænder – på spinningcykler, løbe- og gåture, zumba og hvad vi nu finder på.
  • Med jævne mellemrum tilbydes alle medarbejdere sundhedstjek – et tilbud, som ca. hver tredje plejer at tage imod. Tjekket kan variere efter den enkeltes behov.

  Et sundt arbejdsmiljø

  Topdanmark arbejder for et miljø, der er med til at forebygge arbejdsskader og nedslidning, og som tilgodeser den enkelte medarbejders behov i det omfang, det er muligt.

  For eksempel arbejder vi med:

  • Arbejdspladsvurdering hvert andet år herunder arbejdspladsbesøg
  • Hjemmearbejdsplads
  • Fysioterapeut, som kan rådgive om indretning af arbejdspladsen
  • Skærmbriller
  • Psykolog- og krisehjælp
  • Førstehjælpskorps
  I uge 43 løfter vi i flok

  Bekæmpelse af kræft er en fælles sag, som kræver en fælles indsats. Topdanmark sætter fokus på kræften, og medarbejderne motionerer penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

  Se Topdanmarks Knæk Cancer-uge i billeder