Udvikling af medarbejdere

I Topdanmark arbejder vi målrettet med den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen er dels vores værdiskabelse, mål, forretning og holdninger og dels vores medarbejderes motivation og arbejdsglæde.

Vi har delt kompetenceudvikling op i fem områder:

  • forsikringsfaglig udvikling
  • lederudvikling
  • personlig udvikling
  • it-kompetenceudvikling
  • øvrig funktionsfaglig udvikling.

Kompetenceudviklingen sker dels i dagligdagen ved hjælp af sidemandsoplæring, funktion som instruktører, deltagelse i projekter, jobrotation og dels gennem egentlige kursus- og uddannelsesaktiviteter. Vores elever gennemgår en 2-årig finansuddannelse.

Intern jobrotation er et særligt indsatsområde både for at optimere nytteværdien af de interne ressourcer bedst muligt og for at understøtte den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling. Intern jobrotation er derfor en integreret del af vor rekrutteringsprocedure samt ledelsesopfølgning.

Vi benytter os af følgende samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelsestiltag:

  • forsikringsakademiet
  • finansrådet
  • ekstern kursusvirksomhed
  • eksterne proceskonsulenter
  • universitet, handelshøjskole, mv.

Uddannelsesomkostninger

Vores samlede uddannelsesomkostninger i 2018 var på ca. 27 mio. kr.