Kundeundersøgelser

Vi tror på, at der er en stærk forbindelse mellem kundetilfredshed og den kundeservice, vi yder. Derfor er det vores ambition, at kunderne i Topdanmark og Danske Forsikring skal være de forsikringskunder i Danmark, som får den bedste service.

Vi måler hver dag kundernes tilfredshed med den service, de oplever, når de er i kontakt med os. På denne måde får vi årligt tusindvis af kunders input til forbedring af servicen gennem digitale- og telefonspørgeskemaer.

Alle vores kundevendte medarbejdere evaluerer løbende disse tilbagemeldinger. Sådan sikrer vi, at vi hele tiden har fokus på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at imødekomme vores kunders behov.

Fakta om undersøgelserne

  • Vi spørger vores kunder om deres oplevelse af servicen, når de ringer, skriver e-mail til os, besøger hjemmesiden eller har besøg af en taksator eller assurandør
  • Vi udvælger kunderne til undersøgelserne tilfældigt.
  • Kunderne svarer på spørgsmålene med telefontasterne eller på nettet - det tager ca. 1 minut.
  • Som tak for hjælpen kan deltagerne være med i en lodtrækning, hvis de indtaster deres telefonnummer.

Fakta om lodtrækningen

  • Deltagerne får mulighed for at være med i lodtrækningen om et rejsegavekort på 10.000 kr.
  • Lodtrækningerne foretages 2 gange årligt - i januar og juli.
  • Vinderen får direkte besked.
  • Præmien er skattefri for modtageren og kan ikke ombyttes til kontanter.
  • Samarbejdspartnere, medarbejdere og medarbejderes familiemedlemmer kan ikke vinde.