Formål, mål og strategi


Formål

Det er Topdanmarks formål at:

 • drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed
 • være en konkurrencemæssig uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være kunde
 • sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast.


Mål

Det er Topdanmarks mål at:

 • udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked
 • have en omkostningsprocent, der er lavere end det generelle niveau på markedet
 • have en præmievækst, der er større end markedets for såvel skadeforsikring som livs- og pensionsforsikringsvirksomhed
 • fastholde og tiltrække lønsomme kunder med udgangspunkt i en høj kundeservice
 • Topdanmark-aktien i højere grad afspejler forsikringsrisiko end investeringsrisiko
 • Topdanmark-aktien er en interessant og likvid aktie
 • være i stand til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Strategi

Det er Topdanmarks strategi at:

 • udviklingsstrategien primært er baseret på organisk vækst samt et tæt samarbejde med alliancepartnere og opkøb, hvis muligheden byder sig
 • udvikle og forbedre den service, kunderne oplever
 • optimering af aktionærernes afkast/risikoforhold sker gennem tilpasninger af egenkapitalen i forhold til forretningsomfanget og en investeringspolitik afstemt hermed
 • være en dynamisk virksomhed, der fremmer personlig og faglig udvikling
 • ensrette ledelsens og medarbejdernes mål med aktionærernes.

Vores opfattelse

Det er vores opfattelse at:

 • det for Topdanmark skaber mere værdi at udnytte samdriftsfordelene mellem liv og skade end ved at drive forretning uden for Danmarks grænser
 • succeskriterierne for et forsikringsselskab er en faldende omkostningsprocent, en god risikostyring og en stærk afsætningskraft.
 • digitalisering, innovation og udnyttelse af ny teknologi er vigtige midler til at opnå Topdanmarks succeskriterier.
Om Topdanmark

Omkring hver femte indbygger og hver sjette erhvervsvirksomhed i Danmark er forsikret i Topdanmark.

Læs mere