Interessenter

Det er vigtigt for Topdanmark, at der er balance mellem de strategiske interessenter.

Vi tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Vi kan ikke eksistere uden tilfredse kunder, som er villige til at betale deres forsikringspræmie år efter år, og dette kræver, at vi har kompetente og motiverede medarbejdere til at servicere kunderne.

Topdanmark har derfor tre hovedinteressenter: kunderne, aktionærerne og medarbejderne. Som figuren viser, udgør interessenterne en ubrydelig treenighed med et gensidigt afhængighedsforhold.

 

 

Om Topdanmark

Omkring hver femte indbygger og hver sjette erhvervsvirksomhed i Danmark er forsikret i Topdanmark.

Læs mere