Leder

Beskrivelse af jobbet

Som leder har du typisk ansvar for et team, en afdeling eller et større forretningsområde. I dette ansvar ligger, at du skal sikre områdets leverancer og resultatskabelse gennem ledelse af dine medarbejdere.

Du skal kende din forretning, formålet med dit områdes leverancer og bidrag og hvordan de skaber værdi for vores kunder. Du deltager aktivt i en række ledelsesmæssige fora og sammenhænge, dels for at bidrage til den tværgående forretningsmæssige udvikling, dels for at kunne formidle relevant viden til dine medarbejdere, for hvem, du fungerer som den vigtigste kilde til information.

Vi lægger stor vægt på, at arbejdsdagen for vores medarbejdere er præget af arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at arbejdsglæde opstår, når man oplever, at det, man laver, er meningsfyldt og skaber værdi, og at man er kompetent. En væsentlig ledelsesopgave er derfor at sikre, at medarbejderne ved, hvordan de bidrager til forretningen, at arbejdsopgaverne er meningsfyldte i forhold hertil og at deres performance lever op til det forventede. Som led i dette er du på forkant med dit teams kompetenceudvikling og sikrer, at både teamet som helhed og de enkelte medarbejdere har den rette sammensætning af faglige og personlige kompetencer. 

Gennem løbende indhentning og anvendelse af nøgletal og andre datakilder følger du op på præstationen for både dit team og enkeltpersoner og bruger din viden til at give feedback og skabe løbende forbedringer af processer og resultater.

Vores ledelsesværdier sætter en retning for den adfærd, vi ønsker at fremme hos vores ledere:

  • vær ambitiøs og se muligheder
  • træf beslutninger og tag ansvar
  • kommuniker og del viden
  • vis tillid og giv plads
  • vær nærværende, tilgængelig og inspirerende
  • vis helhedssyn

Udviklingsmuligheder 

Du har rig mulighed for at prøve kræfter i forskellige lederjobs i Topdanmark. Det kan være med ledelse på samme niveau i et nyt forretningsområde eller måske på et hierarkisk højere niveau, hvis dine evner og resultater kvalificerer dig til det. Du har også mulighed for at skifte til ét af vores spændende og indflydelsesrige specialistjobs. I Topdanmark er ledelse en rolle, man både kan træde ind i og ud af igen.

Lederjobbet hos os kræver en kombination af stærk relevant faglighed, forretningsforståelse og evne til at opnå følgeskab fra både under-, side og overordnede. Dine ledelsesmæssige udviklingsmuligheder afhænger i høj grad af, hvordan du vurderes at præstere i forhold til alle disse parametre. 

Uddannelse og efteruddannelse

Først og fremmest forventer vi en grundlæggende lyst og evne til ledelse og vi vil bruge god tid på at undersøge dette i rekrutteringsprocessen. Herudover forventer vi, at du til stadighed videreudvikler og videreuddanner dig, da det er afgørende, at dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer udvikler sig i takt med forretningens behov.

Det er ikke muligt at generalisere om kravene til din uddannelsesmæssige baggrund. I en lang række lederstillinger er der krav om en uddannelse på et specifikt niveau fra Forsikringsakademiet. I andre er der krav om en relevant akademisk uddannelse på masterniveau. Vi vil altid specificere kravene til såvel uddannelse som faglige og personlige kvalifikationer i de enkelte stillingsannoncer. 

Hvad enten du kommer til Topdanmark med ledelseserfaring fra anden virksomhed eller udnævnes til leder internt i Topdanmark, inviteres du til at gennemføre et ledelsesintroduktionsforløb inden for de første 4 måneder i jobbet. Forløbet har til formål at introducere dig til, hvilke rammer, vi sætter for medarbejder- og organisationsudvikling i Topdanmark, demonstrere relevante værktøjer og processer og sidst, men ikke mindst, introducere dig for et netværk af andre nye ledere. 

Efter ca ét år inviteres du til at gennemføre et udvidet, internt udviklingsforløb, som har fokus på dit personlige lederskab, forandringsledelse og forretningsudvikling. I tilknytning hertil benytter vi os af specifikke lederudviklingsforløb fra udvalgte eksterne leverandører.

Mød vores leder, Hella Harboe
Læs Hellas historie
En mulig karrierevej for finansøkonomer

Se filmen her

Det sociale Topdanmark

Det sociale Topdanmark