Taksator - bygning

Beskrivelse af jobbet

Som bygningstaksator har du to primære opgaver:

Du skal foretage risikovurdering af bygninger, som kunderne ønsker at forsikre hos os. Det gælder almindelige enfamilieshuse, men også erhvervsbygninger og landbrugsbygninger, herunder bygningsmæssige indretninger som fx halmfyringsanlæg.

Du skal opgøre alle former for skader på forsikrede bygninger, fx brand-, vand- og stormskader. Udover håndtering af almindelige skader på bygningsforsikringer, kan arbejdet også omfatte opgørelse af skader på ejerskifteforsikringer.

Din opgave vil være at fastlægge årsagen til skaden, omfanget af skaden og prisen for udbedring af skaden. Herefter hjælpe vores kunde igennem arbejdet med at få skaden udbedret, så de føler sig godt hjulpet.

Arbejdet udføres i samarbejde med vore kundeservice- og skadeafdelinger.

I jobbet kan du udvikle dig og få opbygget kompetence til fx at behandle storskader, forureningsskader, ansvarsskader mv. Du kan også deltage i projekt- og udviklingsarbejde.

Herudover har du mulighed for at tage forskellige forsikringsfaglige uddannelser på Forsikringsakademiet.

Krav og forventninger i jobbet

Vi forventer, at du har en byggeteknisk uddannelse som bygningsingeniør, konstruktør eller arkitekt, gerne med en håndværksmæssig grunduddannelse. Du skal have nogle års erfaring i styring af byggeopgaver.

Da arbejdet er meget selvstændigt og kundevendt, forventer vi blandt andet, at du:

  • er målrettet og kan sætte dig selv i gang
  • er udadvendt, ansvarsbevidst og resultatorienteret
  • har en høj grad af empati og lyst til at hjælp andre
  • har en lyttende og imødekommende adfærd
  • tager ansvar for kundens problemer
  • har en høj stresstærskel
  • kan samarbejde
  • kan planlægge og strukturere din egen hverdag
  • har en god forståelse for it og let ved at sætte dig ind i nye systemer
  • har egen bil

Disse krav giver dig et godt billede af, hvad der kræves i jobbet.

Sideløbende med arbejdet skal du være indstillet på at gennemgå taksatoruddannelsen på forsikringsakademiet. Det er en moduluddannelse, som typisk strækker sig over en periode på 3 år.

Se mere om uddannelsen her:

www.forsikringsakademiet.dk/skadeforsikring/